Tidslinje Helsingør og Tikøb

Version fra 1. mar 2019, 18:07 af Erik Stubtoft (diskussion | bidrag)

Denne artikel er under redaktion

Denne oversigt er en tidslinje med en kort beskrivelse af begivenheder og andre informationer om, hvad der skete i og med Helsingør og Tikøb (Tikøb indtil sammenlægningen med Helsingør i 1970) det pågældende år.

I kildehenvisningerne nederst i artiklen kan du se, hvorfra informationerne er hentet. Ud for hver begivenhed er så vidt det er muligt noteret et nummer i parantes.

Hvis du har informationer, som ikke findes i artiklen, er du meget velkommen til at sende forslag herom til artiklens redaktør på email fakta@helsingor.dk


1173

 • Fiskerlejet og landsbyen Hornbæk nævnes første gang. (07)

1178

1231

1300

 • Omkring dette år nævnes Landsbyen Gurre i tilknytning til Gurre Slot. (07)

1370

1389

 • Helsingør nævnes som by for første gang. (10)

1426

 • Helsingør får 2. juni af kong Erik af Pommern tildelt udvidede købstadsrettigheder. (05)

1429

1441

1458

1466

 • Landsbyen Mørdrup nævnes første gang.(07)

1485

1497

1499

1500

1520

1534

 • Helsingør by ødelægges under Grevens Fejde. (07)

1536

1554

1555

1559

1573

 • Kong Frederik den anden igangsatte ombygning af Kronborg. Se også 1582. (05)

1576

 • Den første af mange møller, Kornmøllen, blev opført i Helsingør. (07)

1583

 • Kronborgfontænen som kong Frederik 2. havde bestilt blev opsat. I 1658 ødelagde svenske soldater springvandet og plyndrede kunstværket for bronzefigurer. (07)

1585

 • Frederik den 2. forlangte befæstning af Helsingør. (07)

1625

 • Helsingør får sin første postekspedition.

1660

 • Der blev indført forbrugsafgift (konsumptionsafgift) på alle varer, der blev ført ind i og losset i Helsingør.(07)

1663

1680

 • Det ferske Springvands Companie i Helsingør blev oprettetved kingelig privilegium. (07)

1681

 • Helsingør Købstad havde 7 vindmøller, 2 havmøller og 3-4 hestemøller. (07)

1692

1710

1737

1744

1750

 • Smedjen i Rørtang nedbrænder. Hvornår den er bygget vides ikke. Blev ikke genopført. (07)

1752

1759

1765

1766

 • Helsingørs første havneanlæg blev bygget af Staten og derefter overdraget til kommunen. (01)
 • Helsingørs kgl. Privilegerede Skydeselskab dannes. Selskabet blev i daglig tale kaldt”Klubben”. (25)

1782

1786

 • Den sidste af Helsingørs seks byporte Strandporten blev nedlagt. (07)

1789

 • Kongevejen mellem Nyrup og Helsingør indvies. (06)

1792

 • 12.114 skibe passerede gennem Øresund og betalte Øresundstold. (07)

1796

1800

1801

 • Helsingør har 5.282 indbyggere. (01)

1808

1815

 • Helsingørs forenede Ligbærer-, Selskabs- og Broderskabsforening stiftes. (07)

1817

 • Helsingør Theater var Danmarks ældste teater. I 1957 flyttes teaterscenen og tilskuerpladserne til Den gamle By i Århus. (07)

1826

1829

1834

1835

1840

 • Wiibroes Bryggeri grundlægges. Ølproduktionen flyttes til Carlsberg i 1998. Derved ophørte Wiibroes produktioner i Helsingør. 07)

1842

1846

1848

1849

 • H. N. Clausen. Politiker valgt i Helsingør. Minister uden portefølje 1849-1853. (07)

1850

 • Helsingør har 8.111 indbyggere. (02)

1851

1852

 • Rådhuset og Arresthuset i Helsingør opførtes. (01)

1853

1854

1855

 • Helsingørs folketal 9.097. (03)

1856

 • 20.532 skibe klarerede og betalte øresundstold i Helsingør. (2)

1857

1858

 • En handelsforening for Helsingør blev dannet. (02)

1859

1860

 • Helsingørs folketal 8442 (01)

1861

1862

1864

 • Jernbanestrækning fra København over Hillerød til Helsingør Nordbanen etableres. (11)
 • Helsingør Banegård på Trækbanen blev indviet. (07)
 • Omkring dette år opstår stationsbyen Kvistgaard i forbindelse med togforbindelse mellem Helsingør og Hillerød. (07)

1867

 • Helsingør Dagblad udkommer for første gang. (06)
 • Helsingør starter med at få lagt kloakker i alle byens gader. (10)
 • Tikøb kommunes kommunekontor blev etableret i Tikøb (07)
 • Frimurerlogen Kosmos stiftes i Lundegade. (07)

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

 • Hornbæk Havn færdigbygges og indvies. (07)
 • Bådebyggeri etableres i Snekkersten Havn. (07)
 • Hjælpeforeningen for helsingørske Handlende, Fabrikanter m.fl. stiftes. (07)

1880

 • Helsingørs folketal 8.978 (01)
 • Bagernes Fagforening stiftes. (07)
 • Helsingør kommune opretter en bogsamling med 500 bind på byens rådhus. (01). Se 1910.

1881

1882

1883

1885

1887

1888

1889

1890

 • Helsingør har 11.076 indbyggere. (10)
 • Arbejderforeningen af 1890 stiftes. Foreningen understøtter trængende arbejderfamilier ved arbejdsstandsninger. (02)

1891

1892

1893

1894

1895

 • Begravelseskassen “200” stiftes. (12)

1896

1897

 • Jernbanestrækningen København-Helsingør Kystbanen indvies. (05)
 • Fattiggården Fiolgade 13 tages i brug. Lukkes i 1925.(01)
 • Wiibroes Bryggeri lancerer sin første pilsner. (09)
 • Stenografisk Forening stiftes. (02)

1898

1899

1900

 • Broderloge nr. 31 Hamlet blev stiftet. (07)

1901

 • Helsingørs folketal 13.902 (01)
 • Slagterisvendenes Fagforening stiftes. (25)
 • Tobakarbejdernes Fagforening stiftes. (25)

1904 “ Jernbaneetatens Fællesindkøbsforening” stiftes.

 • Borernes Fagforening stiftes (25)

1905

 • Jernbanestrækningen Helsingør-Gilleleje Hornbækbanen indvies. (05)
 • Handelsforeningen af 1905 for Helsingør og Omegn stiftes. (12)

1906

 • Helsingør har 14.534 indbyggere (01)
 • Espergærde Borger- og Håndværkerforening stiftes. (12)
 • Helsingør Musikforening stiftes. (12)

1907

 • Helsingør Fællesbageri starter. (07)
 • Helsingør kommune køber Hotel Helsingør i Hestemøllestræde til brug for ældre plejepatienter. (01)
 • Børsteindustriarbejdernes Fagforening stiftes. (25)

1908

 • Kvinderne får - som i det øvrige land - stemmeret til kommunale valg. (05)

1910

 • Kommunens bogsamling overdrages til Læseforeningen. (01)
 • Helsingør Folkebibliotek flytter ind i Karmeliterhuset i Sct. Anna Gade. (07)
 • Handels- og Kontormedhjælperforeningen stiftes. (25)

1911

 • Helsingørs folketal 13.783 (01)
 • Helsingør kommune køber Hotel Hammarshøj til brug for etablering af plejehjem. (01)

1915

 • Handels- og Søfartsmuseet åbner op Kronborg. (07)

1916

 • Helsingørs folketal 15.475 (01)
 • Helsingør Fjerkræforening stiftes. (12)
 • Jydsk Forening for Helsingør og Omegn stiftes. (12)
 • Propforeningen stiftes. Beklæder ubemidlede konfirmander stiftes. (12)

1917

 • Hellebæk kirke opførtes 1917-1918. (07)
 • Gurre kirke opførtes 1917-1918. (07)
 • Helsingør-Revyen i Søstræde 4. 1917-1978. Dog undtaget 1966-1974. (07)
 • “Jernbaneetatens Fællesindkøbsforening” omdøbes til “Helsingør Brugsforening.” (09)
 • Helsingør Kommunelærerforening stiftes. (12)
 • Marineforeningen for Helsingør og Omegn stiftes. (12)

1919

 • Den af Kongen hidtil udnævnte borgmester i Helsingør, Jørgen Lyngbye, erstattes af folkevalgt borgmester. I Helsingør vælges den socialdemokratiske Peder Christensen til Helsingørs første folkevalgte borgmester. Han sidder som borgmester indtl 1946. (01).
 • Kommunen opfører i årene 1919-1921 Alderdomsstiftelsen på Gurrevej. (01). Stiftelsen bestod af lejligheder, for hvilket der blev betalt 10 kr. I husleje pr. måned. (01)
 • Der indføres en ny politiordning. Den hidtidige polititjeneste bestridt af 4 kommunale politibetjente og 4 statsbetjente samt en reservebetjent. (01)
 • Gasværket opførtes. (01)
 • Kommunen købte “Sommerriva”. (01)
 • Monumentet De franske Krigergrave opføres i Helsingør Kirkegård som minde om 40 franske soldater, der døde på hjem til Frankrig efter 1. verdenskrig. (07)
 • Klub for berejste Håndværkere (Naverne) stiftes. (12)

1920

 • Feltartillerifoteningen for Helsingær og Omegn stiftes. (12)

1921

 • Helsingør har 15.457 indbyggere (11)
 • Den internationale Højskole i Helsingør åbner. (07)
 • Alderdomsstiftelsen ved Gurrevej indvies.
 • Kommunen køber et privat gasværk.
 • Andelsbyggeforeningen “Helsingør” stiftes. (12)
 • Socialdemokratisk Ungdomsforening stiftes. (12)

1922

 • De helsingoranske Byggefags Sammenslutning dannes. (25)

1923

 • Helsingørs Bibliotek bliver kommunalt.(07)
 • Kronborg Margarinefabrik starter sin produktion. (07)

1924

 • Arbejdernes kooperative Byggeforening,Helsingør afd. dannes. (12)* Arbejdernes Oplysningsudvalg AOF stiftes.(25)
 • Helsingør Skakklub stiftes. (25)

1925

 • Kronborg Fløde-Is starter salg af is fra udsalg i Bjergegade. (07)
 • Helsingør har 15.118 indbyggere (01)
 • Helsingør Borgerskoledrenge stiftes. Uddeler legater til boghjælp. (12)
 • Sygeplejeforeningen for Hellebæk-Plsgårde stiftes. (05)
 • Helsingørs Fattiggård nedlægges. (01)
 • Helsingørs Bibliotek bliver Nordsjællands Centralbibliotek (07)


1926

 • Helsingør fejrer 500 år som købstad med en stor folkefest, der rakte sig over flere uger. Kong Christian X, Dronning Alexandrine, Kronpris Frederik (den senere Kong Frederik IX) og Statsminister Thorvald Stauning deltog i højtideligheden. (08).
 • Arbejdernes Radioklub stiftes. (12)

1927

 • Broderloge nr. 61 Øresund stiftes. (07)

1928

 • Frimurerlogen “Den gyldne Cirkel” stiftes. (12)
 • Helsingør Husmoderforening stiftes. (12)
 • Helsingør og Omegns Filatelistklub stiftes. (25)

1929

 • Helsingør og Omegns upolitiske radioklub stiftes. (12)

1930

 • Helsingør har 15.841 indbyggere. (11)
 • Borgmester Peder Christensen vælges som Landstingsmedlem. (08)
 • Kystartilleriforeningen for Helsingør og Omegn stiftes. (12)

1931

 • Den første bilfærge mellem Helsingør og Helsingborg Asa-Thor indsættes. (07)

1932

 • Dansk Freds- og Folkeforbundsforening stiftes. (12)
 • Folkedanse-selskabet af 1932 stiftes. (12)
 • Helsingør Rotary Klub stiftes. (12)
 • Motorklubben “Kronborg” stiftes. (12)

1934

 • Nordhavnen indvies. (05)

1935

 • Gummifabrikken Tretorn startede produktion af galoscher. (07)
 • Solbakken” blev indviet som det første kolonihaveområde i kommunen.(08)
 • Helsingør Fuglevenner/Nordsjællands Fugleforening stiftes. (25)
 • Svømmestadion indvies i Nordhavnen. (07)Jernbanefærgen Dan indsættes mellem Helsingør og Helsingborg. (07)

1936

 • Svømmersken Ragnhild Hveger, Helsingør, vandt sølv ved OL i Berlin.
 • Hornbæk-Revyen blev fra 1935 næsten hvert år opført på Hornbæk Badehotel. Sidste gang i 1952. (07)

1938

 • Helsingør Boligselskab stiftes. (07)
 • Ragnhild Hveger, Helsingør Svømmeklub, vinder Olympisk guld i 800 meter svømning - London. (25)

1940

 • Helsingør har 17.965 indbyggere. (11)
 • Helsingør har 28.000 indbyggere (04)
 • Den 9. april overfløj den tyske besættelsesmagt også over Helsingør. Dagen efter ankom de første militære kolonner til byen. (09)

1941

 • Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør stiftes. (12)

1943

 • Et stort antal jøder blev fra først og fremmest Snekkersten sejlet illegalt til Sverige i flugt fra tyskerne i alle slags mindre både. (05)
 • Ejendommen Wisborg, Sdr. Strandvej 29, Helsingør, blev omdannet til lokakt hovedkvarter for tyske Gestapo. (07)

1945

 • Danmarks Forældreforening, Helsingør afd. stiftes. (12)

1946

 • Borgmester Peder Christensen går af efter 27 år som Helsingørs borgmester(08)
 • Socialdemokraten Sigird Schytz valgt som borgmester 1946-1970. (07) (25)

1947

 • Kapsejladsen Sjælland Rundt etableres. Turen rundt er på 400 km. (05)
 • Sveasøjlen rejses som en hilsen til svenskerne for hjælp under besættelsestiden 1940-45. (07)
 • Tikøb Andelsboligforening/Espergærde Andelsboligforening stiftes (05)

1948

 • Helsingør Kunstforening stiftes.(12)

1950

 • Helsingør har 33.000 indbyggere (04)
 • Foreningen Een Verden stiftes. (12)
 • Engelsk-Dansk Selskab stiftes.(12)
 • Søsterloge nr. 55 “Håbet” stiftes. (12)

1953

 • Helsingør Vandrerhjem indrettes i Molktes Palæ på Nordre Strandvej efter at have ligget på forskellige adresser siden 1930erne. (07)

1954

 • Tikøb kommune etablerer filialjontor på Sauntevej 4, Hornbæk. (07)

1955

 • Det svenske Linjebuss startede en rute mellem Helsingør og Helsingborg (07)

1958

 • Rederiet Moltzau etablerer Sundbusserne som en rute mellem Helsingør og Helsingborg. (07)
 • Rederiet Moltzau etablerer en færgerute som en rute mellem Snekkersten og Helsingborg. (07)
 • Historisk Forening for Espergærde og Omegn.(12)

1960

 • Helsingør har 41.000 indbyggere (04)

1965

 • Vestervang kirke blev opført. (07)

1966

 • Danmarks Tekniske Museum (stiftet 1911) åbnede på Ndr. Strandvej. Flyttede i 2002 til Fabriksvej. (07)

1969

 • LO-skolen indvies. Skifter navn og opgaver i 2015. (07)

1970

 • Tikøb kommune indlemmes i Helsingør kommune. (10)
 • Helsingørs (incl. Tikøb) folketal knap 53.000 (03)(04)
 • Socialdemokraten Ove Thelin borgmester1970-1986. (07) (25)
 • Foreningen “Egegaarden i Espergærde stiftes. (12)

1971

 • Erling Jensen. Politiker valgt i Helsingørkredsen. Handelsminister 1971-1976, Arbejdsminister 1976-1977, Justitsminister 1977-1978, Socialminister 1978-1979 og Industriminister 1969-1982. (07)

1976

 • Mørdrup kirkeblev opført. (07)
 • Højskolen Solhavegaarden i Espergærde oprettes af DSU - Danmarks socialdemokratiske Ungdom.(25)

1983

 • Helsingørs Skibsværft og Maskinbyggeri lukkes. (05)
 • Stehns kirke blev opført i 1983. (07)

1984

 • Museet for Fundne Fragmenter åbner i Bjergegade 15 af den private ejer maleren Johannes Peter Kattrup. Lukker i 2014. (07)

1986

 • Socialdemokraten Knud Axelsen var borgmester 1986-1994. (07) (25)
 • Niels Vilhjelm. Politiker valgt i Helsingør. Industriminister 1986-1989. (07)

1988

 • Åse Olsen. Politiker valgt i Helsingørkredsen. Socialminister 1988-1990. (07)

1994

 • Per Tærsbøl, konservativ, valgt som borgmester 1994-2010. (07)
 • æCarsten Koch. Politiker valgt i Helsingør. Skatteminister 1994-1996, Sundhedsminister 1996-1998. (07)
 • Mindesten for 20 faldne helsingoranere i 2. verdenskrig afsløres i 1995 i nærheden af Sveasøjlen. (7)kr

1997

 • Nordsjællands Legetøjsmuseum i Kvistgaard åbnes. Lukkes i 2013. (07)
 • Helsingør Sommerteater etableres i Søstræde 4. Lukkes i 2009 . (07)

1998

 • Bryggeriet Wiibroes produktion af øl flyttes som den sidste produktion til Carlsberg i København. Se 1840. (07)

2002

 • Horserødlejrens Museum ved Horserød Fængsel indvies. (07)

2010

 • Johannes Hecht-Nielsen, Venstre, valgt som borgmester 2010-2014. (07)
 • Kulturværftet indvies. Bygget på Helsingørs Skibsværfts areal. (25)

2013

 • Værftsmuseet åbner i en gammel værftsbygning. (07)

2014 Benedikte Kier, konservativ, valgt som borgmester 2014- (07)

2015

 • M/S Museet for Søfart blev indviet. (07)

2017

 • Helsingør kommunes Indbyggertal 62.443 - heraf i selve Helsingør by. 47.123 (10)

Kildehenvisninger:

 • Kilde 01 Kommunestyret i Helsingør 1890 - 1930.
 • Kilde 02 M. Galschiøt. Helsingør i midten af forrige århundrede.
 • Kilde 03 Helsingør Bykerne 1970 - 1978.
 • Kilde 04 Perspektivplan 1970 - 2000. (Skrevet 1971).
 • Kilde 05 Heroppe i Helsingør - 2018. Bog af Jan Horn Petersen.
 • Kilde 06 Helsingør Dagblads hjemmeside.
 • Kilde 07 Helsingør Leksikon.
 • Kilde 08 Kong Peder. Biografi af Peder Christensen. Birger Mikkelsen.
 • Kilde 09 Diverse skrifter fra Helsingør Bymuseum.
 • Kilde 10 Wikipedia
 • Kilde 11 Trap 1898
 • Kilde 12 Vejviser for Helsingør - forskellige udgaver
 • Kilde 15 Danmarks Statistik.
 • Kilde 25 Erik Stubtofts private arkiv