Trossamfund

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Hvad er et trossamfund?

Ved Trossamfund forstås ifølge loven et fællesskab, hvis medlemmer samles om en tro på magter, som står over mennesker og naturlove, efter udformede læresætninger og ritualer. Trossamfund kan frit dannes med ethvert lovligt formål.

Der findes omkring 120 anerkendte kristne trossamfund i Danmark. Der er størst vækst inden for ortodokse og karismatiske kristne trossamfund. Der findes derudover flere kristne trossamfund, som ikke er anerkendt.

Grundloven tildeler den danske, evangelisk-lutherske folkekirke en særlig status; men lovgivningen giver også andre trossamfund adgang til offentlig godkendelse.

Trossamfund i Helsingør

Helsingør har et stort antal trossamfund, der fungerer som en del af det kirkelige liv i Helsingør. Folkekirken er i sagens natur det største i antal medlemmer og deltagelse i kirkens aktiviteter.

De mange andre trossamfund/kirker, som findes i Helsingør, har meget forskellige størrelser hvad angår antal medlemmer og meget forskellige aktiviteter.

Denne artikel bygger på de tilgængelige offentlige informationer. Men der er redigeret i disse informationer, bl. a. fordi mange af trossamfundenes beskrivelser er for omfattende. Der henvises derfor til de enkelte trossamfunds hjemmesider for mere information.

Apostolsk kirke

Apostolsk kirke er en stærkt missionerende kirke.

Se: Apostolsk Kirke.

Se: Helsingør Frikirke.

Se: Relevant Kirken.

Asatro

Asatro er dyrkelsen af de gamle nordiske guder. Troen handler dog ikke kun om guder, men også om dyrkelsen af jætter og forfædre. Asatro er en nyere betegnelse, der vandt frem i det 19. århundrede.

Vikingerne havde ikke et navn for deres religion, da de mødte kristendommen. Derfor kaldte de deres religion for ”den gamle skik” (Forn Sidr) som modsætning til kristendommen, der var den nye skik.

Det største asa-trossamfund i Danmark kaldes netop Forn Sidr. Det blev stiftet i 1997 og har ca. 600 medlemmer. Det er det eneste godkendte asa-trossamfund i Danmark. Godkendelsen skete i 2003.

De troende er organiseret i grupper over hele landet, også kaldet for blotlaug. Udbredelsen af aktive udøvere af Asatroen i Helsingør - og hvor det sker - kendes ikke.

Baptister

Baptistkirken er et kristent trossamfund inden for den protestantiske tradition. Baptistkirken blev stiftet i 1609 af den engelske prædikant John Smyth

Baptisterne mener, at deres principper, specielt kirke- og dåbssyn, er nedlagt i Det Nye Testamente. De har ikke bindende bekendelsesskrifter.

Bibelen er eneste autoritet og grundlaget for tro, kirkeordning og liv. Deres almene kristentro afviger ikke fra de oldkirkelige bekendelser.

Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet)

Det største godkendte muslimske trossamfund i Danmark blev godkendt i 2006. Aktiviteten i Helsingør omfatter bl.a. Islamisk Kulturcenter i Snekkersten.

Folkekirken

Den danske folkekirke er et trossamfund, der får økonomisk støtte fra staten. Folkekirken er altså en statskirke. Den er økonomisk direkte afhængig af staten. Kirkens ansatte er statsansatte. Folkekirken styres af Folketinget.

Folkekirken er Danmarks tredjestørste jordejer. De danske sogne ejer omkring 11.000 hektar jord. En stor del er forpagtet til landbrug. Det indbringer millioner af kroner til lokale kirker hvert år.

Hidtil har kirkerne i Folkekirken været selvejende institutioner. De demokratisk valgte medlemmer af menighedsrådene har blandt andet stået for vedligeholdelse. Men med behovet for at registrere fysiske personer som ejere, er det nu medlemmerne af menighedsrådene, der registreres som ejere af landets kirker.

Folkekirkens mindste organisatoriske enhed er sognet. Hvert sogn har mindst én kirke. Alle indbyggere i Danmark er tilknyttet et bestemt sogn. I 2022 var der ca. 2.150 sogne i Danmark. De har hver mellem 200 og 10.000 indbyggere.

Helsingør Domprovsti består af ni pastorater og ti sogne. Der er 17 sognepræster og 10 menighedsråd.

67,1 % af Helsingør kommunes indbyggere var i 2020 medlem af folkekirken mod 74,3 % på landsplan.

Se: Helsingør Leksikons oversigt over alle folkekirker i Helsingør under: Kirker og trossamfund.

Frelsens Hær

Frelsens Hær har lokaler i Strandgade i Helsingør og en genbrugsbutik i Bjergegade.

Frelsens Hær i Danmark blev oprettet som frikirke i 1887. Den er en del af den universelle kristne kirke. De tror på Biblen og de oldkirkelige skrifter, som man gør i den danske Folkekirke.

Frelsens Hær er en kirke med en stærk social profil og medlemmerne drives af en social indignation

Se hjemmesiden: Frelsens Hær.

Helsingør Frikirke

Se: Apostolisk Kirke

Se: Relevant Kirken

Helsingør Islamisk Menighed

Menigheden er en del af Dansk Islamisk Trossamfund.

Trossamfundet blev grundlagt i 1980. Det er en landsdækkende organisation, der varetager alle muslimers interesser med slogan “Islam i Danmark – fra vugge til grav”.

Helsingør Vineyard

Se: Vineyards hjemmeside: Helsingør Vineyard.

Se: Helsingør Leksikon: Helsingør Vineyard.

Indre Mission

Indre Mission vandt fodfæste i Helsingør omkring år 1900 og havde de følgende år stor udbredelse i Helsingør.

Siden 1902 har Indre Mission haft - og har fortsat - aktiviteter i missionshuset Bethesda på Trækbanen i Helsingør.

Indre Mission påtog sig en række sociale foranstaltninger for soldaterne på Kronborg. Der blev f.eks. indrettet en læsestue og en café.

Se om Indre Mission i Helsingør Leksikon: Bethesda.

Jehovas Vidner

Se Helsingør Leksikon: Jehovas Vidner i Helsingør.

Karmapa Trust/Sangye Tashi Ling

Navnet Karmapa betyder ¨den der udfører buddha-aktivitet¨ eller ¨legemliggørelsen af alle buddhaers aktiviteter¨. Karmapa blev anerkendt som trossamfund i 1994.

Inden for den tibetanske buddhistiske tradition er overbevisningen, at store oplyste mestre er i stand til bevidst at kontrollere deres reinkarnation og derved fortsætte deres aktivitet til gavn for alle levende væsner. Den første Karmapa Dysum Khyenpa blev født 1110.

Se hjemmesiden: Karmatrust

Luthersk Mission

Luthersk Mission (LM) har missionshuse i både Helsingør og Kvistgaard.

LM er ikke styret af præster, professionelle og folk med særlig uddannelse. Langt det meste af LM’s arbejde bliver udført af medlemmerne i deres fritid.

LM er en fri og selvstændig bevægelse. Mange LM’ere er også samtidig aktive medlemmer af folkekirken. Nogle steder i landet er LM-forsamlingen organiseret som en frimenighed, der står uden for folkekirken, men som har samme grundlag.

Skønsmæssigt deltager omkring 8.000 i LM’s aktiviteter på landsplan, men der er ingen central medlemsregistrering.

Se hjemmesiden: Luthersk Mission

Pinsekirken

Pinsekirken er en af en række vækkelsesbevægelser inden for de kristne menigheder og kirkesamfund, der opstod i 1900-tallet.

Et fællestræk er karismatiske fænomener som tungetale, åndsdåb og helbredelse ved bøn, som de er skildret på pinsedagen og i de ældste menigheder.

Pinsekirken er en frikirke,som omfatter mere end 5000 personer i Danmark - og med 50 lokale Pinsekirker. Hver kirke er selvstændig.

Pinsevækkelsen har ikke en landsorganisation, men et landsdækkende fællesskab.

Helsingørs Pinsemenighed har lokaler i Strandvejskirken i Humlebæk. Den kan som lokal kirke skrive sin historie tilbage til 1886. Her så en fritstående menighed for første gang dagens lys i Helsingør.

Senere – fra begyndelsen af 1920’erne – udviklede der sig en menighed af omtrent samme observans i Sletten øst for Humlebæk. I 1970 fusionerede de to menigheder. De fik til huse i den gamle biograf på Mørdrupvej i Espergærde.

En af årsagerne til denne udvikling skal findes i det skolemiljø, der udfoldede sig omkring Det danske Missionsforbunds efterskole på Gl. Strandvej i Espergærde (Oprettet i 1956 - fra flyttet 2021€).

Se: Pinsekirken (Wikipedia).

Se: Pinsekirken (Kristendom.dk).

Relevant Kirken

Relevant Kirken er en apostolsk kirke, en stærkt missionerende kirke.

Se: Helsingør Leksikon: Relevant Kirken i Helsingør.

Se: Apostolisk Kirke.

Se: Helsingør Frikirke.

Sankt Vincent Kirken

Se: Helsingør Leksikon: Skt. Vincent Kirke.

Kilder: 1) Trap Danmark. 2) Wikipedia.dk 3) De enkelte trossamfunds hjemmesider.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.