Bethesda

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

I midten af 1800-tallet opstod ideen om at oprette en kirkelig dansk vækkelsesorganisation, og den første forening blev etableret i 1853. I 1861 blev "Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark" stiftet. En af de bærende personer var pastor Vilhelm Beck, som blev formand for foreningen i 1881 og var det frem til sin død i 1901. Under hans ledelse nåede foreningens aktiviteter at blive omfattende og landsdækkende.

I Helsingør indledtes forkyndelsen i 1874, da den første omrejsende missionær begyndte at holde "kristelige forsamlinger" i Borgerskolen i Lundegade. I 1878 ansatte Indre Mission en missionær til at forestå forkyndelsesarbejdet i Nordsjælland. I 1897 fik Helsingør sin egen missionær, da Jens Peter Laursen Bak flyttede til Helsingør og begyndte sin forkyndelsesaktivitet med udgangspunkt i Sømandsstuen på Havnepladsen. Stedet var imidlertid ikke velegnet, og derfor opstod i 1900 tanken om at bygge eget mødested.

Bygningen af Bethesda

Indre Missions bygning Bethesda på Trækbanen, juli 2019: Foto: Bente Thomsen


I maj 1902 blev grundstenen lagt til et missionshus og et kristeligt ungdomshjem på det sted, som dengang var hjørnet af I.L.Tvedesvej og Murergade. Ejendommens nuværende adresse er Trækbanen 4. Huset blev indviet den 23. oktober 1902, og indvielsesdagen blev beskrevet i Avisen Nordsjælland: "Den monumentale, tårnprydede bygning har over indgangsportalen anbragt de kristelige ungdomsforeningers internationale kendingsmærker. Man træder fra I.L.Tvedesvej ind i en flisebelagt rummelig vestibule. Ved denne ligger en mindre sal forsynet med et stueorgel. Her er et halvt hundrede siddepladser, der skal bruges til ungdomsmøder. Til højre ud mod Murergade ligger den store sal, indrettet således at de to sale kan slås sammen ved hjælp af fløjdøre. Salen går gennem to etager og er forsynet med bjælkeloft. I den baggrund findes et galleri. … I stueetagen findes endvidere et spise- og læseværelse, samt to værelser for soldater, idet huset også er soldaterhjem. På første sal findes en fire værelses privatlejlighed til udlejning. På anden sal har indremissionær Laursen Bak sin private 3 værelses lejlighed ud mod I.L.Tvedesvej, med en skøn udsigt over byen og sundet. Mod Murergade findes otte pensionatsværelser for unge mænd, og med mulighed for indretning af flere."

Bygmester Christensen fra Haslev blev arkitekt og tilsynsførende på arbejdet og arbejdet blev udført af tømrermester S. Nielsen fra Odense, som havde indleveret det billigste tilbud på arbejdet. Bygningen er i historicistisk stil, som det var typisk for tiden omkring år 1900. Det viste sig meget hurtigt, at bygningen var for lille. Der var ikke tilstrækkelig plads til ungdomsforeningerne og soldaterhjemmet. Indre Mission påtog sig en række sociale foranstaltninger for soldaterne på Kronborg. Der blev indrettet en læsestue og en skrivestue, og organisationen påtog sig mod en beskeden betaling at opbevare soldaternes civile tøj, mens de var i tjenesten.


Soldater fra Kronborg i soldaterhjemmet, 1905. Kilde: Bethesda 100 år.


Der blev hurtigt fundet finansiering af en tilbygning, som stod færdig i 1905, hvorefter ungdomsforeningen KFUM og soldaterhjemmet kunne få egne lokaler.

Aktiviteter

Mangfoldige aktiviteter har gennem årene fundet sted med udgangspunkt i Bethesda. Der har været hjemsted for Indre Missions Samfund i Helsingør, søndagsskole, mødelokaler for KFUM og KFUK, juniorklub, bibelkreds, kristeligt sangkor, afholdsforening, tombola og deltagelse i kræmmermarked.

Genbrugsbutikken i Bethesda juli 2019. Foto: Bente Thomsen


Fra omkring 1990 kom der en nedgang i tilslutningen til IM. For at skaffe indtægter til husets drift besluttedes det i 1992 at åbne en genbrugsbutik, som i dag optager det meste af stueetagen og har åbent fire dage om ugen. Derudover drives der også en lille café i et af rummene. Hele driften foregår ved frivillig arbejdskraft, hvor 15-20 personer skiftes til at dække vagterne.

Litteratur

Bethesda 100 år. Jubilæumsskrift for Indre Mission i Helsingør. 2002

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.