Skotterup Kro

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Skotterup Kro opstod som kro omkring 1830. Inden da havde der i årevis været drevet bageri i ejendommen – og i en del år tillige høkerhandel. Første gang vi med sikkerhed ved, at ejendommen har været anvendt til gæstgiveri, er i 1836, hvor det af skødet fremgår, at der ved ejendommen er rettigheder til både høkeri, bageri og gæstgiveri. Ejendommens hovedbygning, der ligger ud imod Strandvejen, har siden 1816 heddet Dideriksminde, til minde om Diderik Andersen, der døde dette år. En bagved liggende ejendom, der blev drevet sammen med kroen, kaldtes Henriksminde – til minde om den tidligere fæster og ejer, Henrik Mogensen.

Skotterup Kro, som den så ud i 1882. Skitse af Carl Baagøe i privateje

Kroen ejede størsteparten af den jord, der lå syd for Skotterup fiskerleje, men i 1848 solgtes disse jorder til Carl Sønderup, der drev et teglværk (Sønderups Teglværk) på en del af arealet. Ved Carl T. Zedelers overtagelse af kroen i 1862 synes det som at krodriften kom ind i faste rammer. En senere kroejer, Adam Høybye byggede en helt ny hotelfløj nord for kroen i 1886. Denne bygning indeholdt dels værelser, dels dansesal og dels restaurant. Endnu på den tid var der brændevinsudsalg og rugbrødsudsalg i kroens lokaler.

I denne periode anvendtes nu en ny betegnelse for gæstgiveriet. Nu hed det ikke længere Skotterup Kro, men derimod Skotterup Badehotel. Efter at kroejerne Georg Brüggebosch, Anne Sofie Sørensen og Børge Jørgensen stort set havde ejet kroen i perioden fra 1898 til 1962, kom kroen i hoteldirektør Oscar Pedersens eje. Han havde jo bygget den gamle Snekkersten Kro op igen som Kystens Perle, og anvendte derfor ikke længere navnet ”Snekkersten Kro”. Han omdøbte derfor Skotterup Kro til Snekkersten Kro – en navneforandring, der - selvom den blev kortvarig - gav forvirring i mange år.

En ustabil periode fra 1970 førte i 1979 til at hoteldelen blev udstykket i ejerlejligheder. Fra 1986 og de følgende 22 år blev den tilbageværende restaurant drevet af Connie og William Leidersdorff. I 2009 overtog Jonas Fogh og Christian Madsen restauranten og kalder nu stedet for "Skotterup Spiseri og Enotek".

Litteratur

Kjeld Damgaard: Mennesker og Huse langs Strandvejen i Skotterup, 2006

Kjeld Damgaard: Fra bageri til kro (Helsingør Dagblad, 19.08.2010)

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.