Snekkersten Kro

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Snekkersten Kro omkring 1886 inden begge fløje mod hhv. øst og syd blev forhøjet.

Den oprindelige Snekkersten Kro lå lidt nordligere end der hvor Snekkersten Kro / Kystens Perle nu ligger. Men den ældst kendte kromand i den kro vi kender op igennem 1700-tallet var Hans Hellesen, der kendes fra 1766 og som døde i 1785. Kroen var allerede dengang en betydelig forretning med adskillige tjenestefolk og en bygning, der markant adskilte sig fra fiskerlejets øvrige bygninger. Hans Hellesen blev sammen med sine hustruer gravlagt i selve Tikøb Kirke - hvilket indikerer, at personerne var blandt lokalsamfundets fremmeste på den tid.

Enken, Anne Margrethe Hansdatter, giftede sig i øvrigt igen - nu med kopist i Finans Collegiet, Ernst Stephan Rasmussen og da hustruen døde allerede i 1787 drev han kroen videre i de følgende 30 år. Den næste ejer var Engelbrecht Petersen, som siges at have skabt sin formue på kapervirksomhed under englænderkrigene.

Op igennem 1800-tallet skiftede kroen ejer nogle gange, men ejerperioderne var ganske lange - kroen var generelt en god forretning. Det var bl.a. på Snekkersten Kro, at de første kunstnere boede - de kunstnere der "opdagede" Snekkersten og begyndte at beskrive stedet i ord og billeder. De unge kunstnere havde imidlertid ikke mange penge og blev indkvarteret på de ringeste værelser helt oppe under taget. Her var der en bræddevæg, som de enkelte kunstnere begyndte at male på. Hver besøgende kunstner leverede et lille maleri og på den måde opstod kroens berømte kunstnervæg. I denne periode hed kroværten bl.a. Jan Jacob Schmidt - han drev kroen fra 1880 til 1896.

Snekkersten Kro ca 1920

En stor nyskabelse skete imidlertid først da kroejer Niels Jensen overtog kroen i 1899. Han fik nemlig kroen udvidet og udbygget. Fløjen mod Øresund blev forhøjet med en etage og fløjen mod syd forhøjet med 1½ etage. I sammen moment blev kunstnervæggen flyttet til en mere synlig placering på kroens hovedtrappe. I 1943 overtog tidligere skibsfører Henry Christian Thomsen kroen. Han skulle blive en meget central person i flygtningearbejdet under besættelsen. Især gjorde H.C. Thomsen en stor indsats under jødetransporterne i 1943. H.C. Thomsen døde imidlertid i en tysk koncentrationslejr d. 04. december 1944 og hans enke solgte derpå kroen til Severin Jensen og Oscar Pedersen. En mindesten for H.C. Thomsen står på Strandvejen 132 over for Kystens Perle.

Allerede i 1930'erne var Snekkersten Kro blevet kaldt Snekkersten Badehotel og i en periode havde man kaldt baren for "Kystens Perle". Da Oscar Pedersen overtog kroen kendte man således allerede stedet som Kystens Perle, men det var Oscar Pedersen, der for alvor lancerede det nye navn, især efter at han i 1948 var blevet eneejer af kroen. Han iværksatte en større ombygning og modernisering og da sidste fase af denne ombygning - etableringen af en stor ny bar - stod færdig i maj 1950, så brændte kroen få dage senere!

Kroen kunne ikke reddes og i stedet lykkedes det Oscar Pedersen at få byggetilladelse og et Marshall-lån til at bygge et helt nyt hotel. Arkitekt på byggeriet var Max Louw. Hotellet genåbnede i april 1952 nu under navnet "Kystens Perle" - kroens dage var ovre. Nu satsede man stort - på udenlandske turister, på svenske rejsende og ikke mindst på amerikanske fiskere, som i de år kunne fiske tun i Øresund.

10 år senere udvidedes hotellet til det dobbelte - nu var der 80 værelser i luksusstil. Hotel Kystens Perle blev en hjørnesten i Oscar Pedersens hotelkæde i Helsingør-området, som Oscar Pedersen døbte "Nordens Festlige Hjørne". En lang række internationale stjerner optrådte i disse år på Perlen og i 1970 udvidedes hotellet atter: Lige nord for den ældste bygning opførtes en bygning, der bl.a. indeholdt et stort svømmebassin.

I sommeren 1973 stoppede Oscar Pedersen driften af Kystens Perle, der blev ført videre af et forpagterpar. Energikrisen m.v. gav en stor nedgang for hotellet, der i 1975 måtte lukke. Efter flere fejlslagne forsøg på at få hotellet genåbnet blev det meste af hotellet i 1981 omdannet til 22 ejerlejligheder.

Hele bygningskomplekset kaldes fortsat Kystens Perle, selvom kro- og hoteldriften forlængst er lukket. Foto fra 2008.

Den nordligste del af bygningskomplekset fortsatte imidlertid endnu nogle år som hotel. I de første år fungerede svømmebassinet fortsat, men blev senere omdannet til 30 hotelværelser. I 2006 lukkede imidlertid både hotel og restaurant for stedse og ejeren fik tilladelse til at nedrive bygningerne og i stedet opføre ejerlejligheder.

Nedrivningen er foretaget i 2016 og 2 bygninger er opført med ejerlejligheder, som kommer til salg i 2017.

Litteratur

Kjeld Damgaard: Mennesker og Huse langs Strandvejen i Snekkersten, 2009

Kjeld Damgaard: Snekkersten Kro - Kystens Perle (Helsingør Dagblad, 06.08.2010)

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.