N. P. Jørgensens Vej

Vejen er opkaldt efter gårdmand Niels Peter Jørgensen, Sandgaarden. Han levede 1875-1944.

I flere publikationer står at N.P. Jørgensen fik en god indtægt ved udstykning af Sandgaardens jorder til sommerhusgrunde, men om det er korrekt eller om salget først for alvor tog fat efter 1944 er spørgsmålet.

I kompagni med korngrosserer J. Asmussen varetog han (N.P. Jørgensen) salget af villa- og sommerhusgrunde på præstegårdsjorden (Hornebyvej, Thorshøj Allé, Bag Præstegården) og Sandgaardens jord. Udstykningen begyndte 1920. Hornbækbanen var i 1916 blevet forlænget til Gilleleje.