Bag Præstegården

  • 3100 Tikøb
  • Vejen er oplistet i Rings Forlags Vejviser for Tikøb kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb kommune.