Videdysse i Horserød Hegn

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
En af de velbevarede stendysser midt i Horserød Hegn.

Da arkæologen Vilh. Boye i 1884 berejste Tikøb sogn, var de mange langdysser i Horserød Hegn blandt de første, han kastede sig over. Den kendteste af disse er den såkaldte "Videdysse" , der ligger umiddelbart op til den øst-vest gående Risbyvej. Der er tale om en langdysse fra tragtbægertid (yngre stenalder). Langdyssen har målene 15 x 8 m., og den rummer stadig to rektangulære kamre, det ene med intakt dæksten, hvorimod dækstenen på det andet kammer er bortvæltet. Der er bevaret 18 af de oprindelige randsten, hvoraf 7 opretstående. "Videdysse" blev fredet 1942.

Tæt vest for "Videdysse" ligger resterne af endnu en langhøj fra samme tid. Her er dog kun 7 af de oprindelige randsten synlige i dag.

Nogle hundrede meter længere mod vest, også direkte op mod Risbyvej, ligger endnu en velbevaret langdysse med målene 14,5 x 7-8 m. Her er bevaret en snes af de oprindelige randsten, hvoraf de fleste dog er væltede. Denne langdysse har også to intakte gravkamre, hvoraf overliggeren er bortvæltet på det ene. Denne langdysse er ligeledes fredet 1942.

Tæt vest herfor ligger en gravrøse fra bronce- eller jernalder, en rundhøj væsentligst bestående af håndstore sten, 7-8 m. i diameter og kun ca. 1/2 m. høj. Også denne er fredet 1942.

Et par hundrede m. nord for "Videdysse" - op mod skovbrynet - ligger endnu en anselig langdysse med målene 14 x 9 m. Her er bevaret 20 randsten, hvoraf 6-7 opretstående. Langdyssen indeholder to intakte gravkamre, det ene uden dæksten, det andet med en dæksten, der er sprængt i to dele.

I den østligste del af Horserød Hegn, tæt op mod skovkanten mod Horserød Overdrev, er i 2003 yderligere registreret tre ret tætliggende rundhøje af ubestemmelig alder.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.