Købstadordnet skolevæsen

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Skoleordningerne var fra gammel tid forskellig på landet og i købstæderne. Man mente i ældre tid, at børnene på landet havde brug for mindre lærdom end børnene i byerne! Det betød, at man endnu langt op i 1900-tallet havde det såkaldte landsbyordnede skolevæsen i Tikøb Kommune, medens man i Helsingør Kommune underviste efter det købstadordnede system.

I det landsbyordnede skolevæsen var der hverandendagsundervisning. Hvis der var en enelærer på skolen havde han den yngste klasse tre dage om ugen og den ældste klasse ligeledes tre dage. I det købstadordnede var der hverdagsundervisning. Fagenes antal var også lidt færre end i det købstadordnede og så skulle eleverne i det købstadordnede skolevæsen desuden have mulighed for at fortsætte i skolen ud over 7. klassetrin.

I Tikøb Kommune indførtes Det købstadordnede Skolevæsen i 1938-39, og medførte en række ændringer, bl.a. at fire landsbyskoler blev nedlagt, nemlig Havreholm Skole, Holmene Skole, Borsholm Skole og Gurre Skole. Nyrup Skole fortsatte dog som landsbyordnet skole - selvom skolen da var ganske ny. I starten af 1950'erne indførtes det købstadsordnede skolevæsen i de øvrige sognekommuner i Danmark.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.