Helsingør Tekniske Skole

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Helsingør Tekniske Skole

Helsingør Tekniske Skole er grundlagt i 1825 som "en søndagsskole for håndværkslærlinge i Helsingør", da man anså det for væsentligt for håndværkere, "at de kunne læse, skrive og regne". Søndagsskolen var til at begynde med inddelt i 3 klasser med undervisning i læsning, skrivning og regning hver søndag eftermiddag i vinterhalvåret. Den var indrettet i karmeliterklostrets vestfløj, der i forvejen rummede byens borger- og almueskole. I 1839 flyttedes søndagsskolen til Kongensgade 12, der havde rummet byens latinskole. Fire år senere måtte skolen imidlertid vige for den nyoprettede højere realskole, hvorefter man fik stillet de nødvendige lokaler i ejendommen Sct. Anna Gade 44 til rådighed. Denne ejendom var i 1841 erhvervet af kommunen og indrettet til borger- og friskolens pigeafdeling.

I forbindelse med oprettelsen af Industriforeningen for Helsingør og Omegn i 1871 etablerede denne forening "Industriforeningens Aftenskole", der ved sin realisering i 1872 gav søndagsskolens elever mulighed for en videreuddannelse ved fag som matematik, geometri, bogføring og korrespondance, dansk og tysk samt frihåndstegning.

I 1877 indgik de to skoler et formelt samarbejde, der resulterede i en egentlig sammenslutning, og i 1883 fik skolen sit navn, "Helsingørs Tekniske Skole". Skolen købte et areal i Lundegade af Helsingør Haandværker-Sangforenings Stiftelse, hvorpå man i 1884 lod opføre en egentlig skolebygning efter tegninger af bygmester P. Hansen. Bygningen blev indviet 1885. Med skolens voksende popularitet og udvikling, blev skolebygningen udvidet i 1896. Skolebestyrelsen havde dog ikke taget højde for tidens rivende udvikling, og da man snart havde behov for særlokaler til bl.a. et elektroteknisk laboratorium og et kemisk laboratorium, måtte man atter vurdere en udvidelse af skolen. Sangforeningen ønskede ikke at afhænde yderligere arealer af sin ejendom, men løsningen kom, da Helsingørs Kongelig Privilegerede Skydeselskab i 1901 havde solgt sin ejendom ved skydebanen (Nuv. Søndre Strandvej og Skydebane Allé) til den foretagsomme murermester P.A. Faarup. Teknisk Skole købte samme år skydeselskabets gamle bygninger af Faarup, hvori skolen i princippet stadig har til huse.

Den vel nok bedst kendte af Teknisk Skoles bygninger er den karakteristiske, historicistiske bygning på Søndre Strandvej i røde mursten, opført for skydeselskabet i 1891 efter tegninger af arkitekterne Ole Peter Momme og Ludvig F. Olesen til brug for selskabets restaurant og hotelpension. Selve foreningsbygningen med festsal ligger i Skydebane Allé og er den ældste - opført for selskabet i 1850 efter tegninger af P. Hagemann. Bygningen var oprindelig strengt nyklassicistisk i sin form og prydet med rusticerede hjørnekvadre og tredelt med et af lignende kvadre fremhævet midtparti, antagelig kronet af en attika. Bygningen blev siden ombygget til ukendelighed, ikke mindst ved en flisebeklædt facade, men blev i 1994 af Helsingør Erhvervsskole forbedret væsentligt i forbindelse med en gennemgribende renovering, der dog afsagde dødsdommen over husets oprindelige vinduer.

I 1937 blev skolen udvidet endnu engang med opførelsen af en ny bygning i vestlig forlængelse af Hagemanns bygning, dér hvor Skydeselskabets keglebane engang havde ligget. Arkitekt for denne udvidelse var Volmar Drosted. Teknisk Skole havde således fået tre store bygninger, repræsenterende næsten 100 års skiftende mode i arkitekturen.

Litteratur

C.A. Vennervald: Helsingør Tekniske Skole gennem 100 Aar. Helsingør, 1925.

Lars Bjørn Madsen: Et par umage huse i Skydebane Allé. (Helsingør Kommunes Museer, årbog 1996).

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.