Helsingør Haandværker-Sangforening

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
  • Helsingør Haandværker-Sangforening stiftedes den 30. januar 1848. Initiativtager til foreningen var malersvend Thomas Andersen. Han havde allerede i 1847 samlet 8 sangere, og disse øvede i Andersens bolig under ledelse af musikdirektør F. Wilhelmi. Da antallet af sangere steg henlagdes aktiviteterne til Borgerlig Forenings lokaler i Lundegade - og her blev foreningen stiftet. Allerede ved årets udgang var medlemstallet oppe på 200. I 1850 nåede foreningen op på 468 medlemmer, hvoraf dog en del ikke var aktive sangere.
  • I 1854 oprettedes et legat, Helsingør Haandværker-Sangforenings Legat for trængende Haandværkere og deres Familier. Renterne af dette legat skulle uddeles en gang årligt til foreningens egne medlemmer. Denne ordning ophørte dog allerede i 1859, da man i stedet bestemte, at pengene i stedet skulle anvendes til at købe eget hus.
  • Det skete allerede i 1861, da foreningen købte en ejendom, Sct. Annagade nr 69. Påskedag 1867 stod huset færdig. I 1869 udbyggedes huset, der nu rummede 16 boliger, hvoraf nogle var friboliger, nogle blev udlejet til en billig husleje.
  • Blandt stifterne var hoforganist Liebe, der var formand i en lang årrække. Senere - omkring 1868 -var boghandler Israel Wagner formand. Sangdirigenten var på den tid stabshornist Müller.
  • I 1890 opførtes en bygning i Peder Frandsens Stræde til afholdelse af sangundervisning, bestyrelsesmøder, arkiv m.v. Men netop i disse år stagnerede foreningen, der på den tid lagde mere vægt på økonomisk indtjening end kunstnerisk udvikling.
  • Omkring århundredeskiftet skete dog en fornyelse i foreningen. Et kor for håndværkets kvinder: Helsingør Haandværker-Sangforenings Damekor, blev stiftet og begge kor blev nu ledet til ny succes af dirigent og premierløjtnant L. Beck.
  • Ved foreningens 100 års jubilæum bestod bestyrelsen af murermester E. Grønnemose, der var formand, snedkermester A. C. Petersen (næstformand), snedker G. Grønbeck (kasserer), malermester Christian Larsen, Tømrermester E. Larsen, fhv. bagermester B. Ervolder og glarmester Th. Oluf Aarum.
  • Se mere: www.u546596.mono.net
Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.