Anna Akkermann

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Portrætfoto af Anna Akkermann fra Helsingør Rådhus

Anna Rasmine Akkermann (22.12.1871 – 6.6.1956) var et af de tre første kvindelige byrådsmedlemmer, der blev valgt ind i Helsingør Byråd ved kommunalvalget 1909 – det første byrådsvalg efter loven af 1908, der gav kvinder valgret og valgbarhed til kommunalbestyrelserne. Hun sad i byrådet for Socialdemokratiet 1909-1917.

Anna Akkermann blev født i Esbønderup 22. december 1871 som datter af skovløber, senere handelsmand Jens Rasmussen og hustru Ane Marie Thomsen. Anna bliver den 5. januar 1867 i en alder af 27 år gift i Skt. Olai Kirke med smed Axel Emil Akkermann (f. 1867), søn af smedesvend Theodor Axel Akkermann og hustru Vilhelmine Emilie, født Lund. Som adresse angives Strandgade 89, på dette tidspunkt et hotel. De bor senere flytter i Brøndstræde 9. Ved valget i 1909 angives adressen at være Hovedvagtsstræde 5. Deres søn, Karl Johann Akkermann, bliver født 23.11.1904

Anna Akkermann var allerede tidligere medlem af den første bestyrelse i Fællesorganisationen, stiftet 1888. Ved byrådsvalget i marts 1909 er Anna Akkermann opstillet som nr. 3 på Socialdemokratiets liste A. I alt omfatter liste A 19 kandidater, hvoraf 5 er kvinder. Foruden Anna Akkermann på plads 3 vælges Caroline Laursen på plads 8 på liste A. Den tredje kvinde er Henriette Galschiøt, der vælges for Højre (liste B).

I en artikel i Helsingør Dagblad nr. 53 af 4. marts 1909 omtales et socialdemokratisk vælgermøde i Forsamlingsbygningen, Folkets Hus den 3. marts 1909, hvor „Fru Anna Akkermann, der er opstillet paa Socialdemokratiets Liste, og som vil blive valgt, motiverede et Leve for, at den røde Fane maatte komme til at vaje over Helsingør Raadhus efter den 9de Marts.”

Anna Akkermann bliver valgt ind i Udvalget for Øresunds- og Helsingørs Sygehospital, Udvalget for Alderdomsunderstøttelse og Skolekommissionen. Hun genvælges for perioden 1913-1917, men er derefter ikke længere i byrådet.

I mellemtiden er hun og hendes mand blevet bestyrerpar på Alderdomshjemmet, som kommunen i 1915 lod indrette i det tidligere forlystelsesetablissement Hammershøj I. L. Tvedesvej 14 og siden udvidede. Familien Akkermann havde først adresse på I.L. Tvedes Vej 16, senere Trækbanen 2, da et stykke af I. L. Tvedes Vej igen fik sit gamle navn fra før 1898. Anna og Axel Emil Akkermann virker som bestyrerpar frem til 1937. Derefter flytter de fra 1938 til Kongevejen 69a, men i 1955 flytter de selv tilbage til Alderdomshjemmet Trækbanen 2, hvor Anna Akkermann dør den 6. juni 1956 i en alder af 84 år, og hendes mand 9. maj 1956. De er begge bisat i urne på Helsingør Kirkegård.

Kilder:

Kirkebog Esbønderup Sogn, Kirkebog 1815-1891, s. 90, fødte kvindekøn 1871, Nr. 21; Kirkebog Helsingør Domkirkes Sogn (Kontraministerialbog 1812-2002). Viede 1894, s. 15, nr. 29; Kirkebog Helsingør Domkirkes Sogn (Kontraministerialbog 1812-2002). Døde Kvindekøn 1956, s. 226, nr. 46; Kirkebog Helsingør Domkirkes Sogn (Kontraministerialbog 1812-2002). Døde Mandskøn 1959, s. 39, nr. 28; Folketælling Frederiksborg Amt, Helsingør By 1901, 1906, 1916, 1921, 1925, 1930; Helsingør Byråd: „Indberetning til Statens Statistiske Bureau” over valgte byrådsmedlemmer 1909; Helsingør Dagblad nr. 53 af 04.marts 1909; Helsingør Leksikon; Kommunestyret i Helsingør 1890-1930, udgivet af Helsingør Byråd 1928; Helsingør Kjøbstads Vejviser 1901-1902, udgivet af Redaktør A. H. Hansen, Kjøbenhavn; Helsingør-Hillerød Købstæders Vejviser 1903-1905, udgivet af Redaktør A. H. Hansen, København; Helsingør-Hillerød Købstæders Vejviser 1905-1907, udgivet af Redaktør A. H. Hansen, København; Vejviser for Frederiksborg og Holbæk Amter med Byer og Landsogne 1910-1914, udgivet af Boghandler Jens Møller Helsingør & Boghandler Carlo Clausen Holbæk og Redaktør Erik Jensen København, Helsingør Jens Møllers Forlag 1910; Vejviser for Frederiksborg og Holbæk Amter med Byer og Landsogne 1916-1919, udgivet af Boghandler Jens Møller Helsingør & Boghandler Carlo Clausen Holbæk og Redaktør Erik Jensen København, Helsingør Jens Møllers Forlag, 1916; Vejvisere for Helsingør Kommune 1931 til 1959.

Eksterne links

Indberetning til tidsskriftet "Kvindevalgret", nr. 5 1909, på Kvinfo's hjemmeside.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.