Ålsgårde Station

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Ålsgårde var tidligere et af Nordkystens mindre fiskerlejer med en skole og et teglværk. Da Hornbækbanen blev indviet d. 22. maj 1906, var trafikken relativt begrænset og uden større ændringer de første år. Hen imod Første Verdenskrig voksede Ålsgårde markant og kom bebyggelsesmæssigt næsten til at hænge sammen med Hellebæk, Boderne og Ellekilde. I den sammenhæng har jernbanen sikkert haft en stor betydning. Mange store boligområder er opført i Ålsgårde gennem 1970'erne, 1980'erne og 1990'erne. Institutioner er kommet til, og der er stadig arealer til en fortsat udvikling.

Ålsgårde Station i mursten uden den hvide puds. Foto fra oktober 2018.

"Villaer" og træbygninger

Hornbækbanen bestod af fem stationer, hvoraf Grønnehave Station var toglederstation for hele strækningen. Her var toglederkontoret, og herfra styrede og overvågede toglederen hele trafikken på Hornbækbanen. Bygningerne til de øvrige fire var enklere og i forskellige størrelser efter et skønnet behov. Tilbygninger som pakhuse og retirader var opført i træ og malet i grønt og rødt. Mellem de egentlige stationer var fem trinbrætter, som også bestod af træbygninger, malet i grønt og rødt og af forskellig størrelse, ligeledes efter forventet behov (se artikel om Hornbækbanen og artikler om de enkelte stationer samt trinbrætter). De fem stationer afveg fra andre stationsbygninger ved at have et præg af en villa, forstærket af, at slyngplanter og buske prydede mure og plankeværk. Tegningerne til alle fem stationer såvel som fem trinbrætter blev udarbejdet af Hornbækbanens anlægsingeniør, Jacob Frederik Brandt (1843-1908).

Stationen midtvejs

Fra Hellebæk Station fortsætter Hornbækbanen mod nord gennem Hammermølle Skov og kommer efter knap en kilometer ud i et meget kuperet og åbent terræn. Efter yderligere omkring ½ kilometer dukker Ålsgårde Station op. Den ligger ca. halvvejs mellem Helsingør og Hornbæk. Som endestation for Hornbækbanen var Hornbæk Station i de første ti år den største station, ud over toglederstationen Grønnehave. Fra Ålsgårde passerer toget Skibstrup Trinbræt, inden det når Saunte Station.

Aalsgaard eller Ålsgård

Da Hornbækbanen blev oprettet, var man ikke helt afklaret omkring byens navn og stavemåde. Det afspejlede sig også i uenighed om stationens navn. I begyndelsen hed stationen Aalsgaard Station, som det daværende Aalsgaard Badehotel hed, men siden blev navnet Ålsgårde Station valgt.

Stationsbygningen

Ålsgårde Station i mursten uden den hvide puds. Foto fra oktober 2018.

Stationsbygningen i Ålsgårde ligner Hellebæk Station, men er lidt større. Ålsgårde Station synes at have haft en størrelse, som også i fremover har været tilstrækkelig og undgik derfor at udvide. Hellebæk Stations kapacitet var fra begyndelsen undervurderet, og her måtte man meget hurtigt bygge til. Begge disse stationer blev bygget af den lokale tømrermester fra Boderne, Svend Ellekilde. Stationen vender i nordlig-sydlig retning. En tværbygning med gavl vender ud mod perronen mod vest, og der er en sidefløj mod øst langs perronen. Stationen er som de øvrige stationer på Hornbækbanen opført i mursten og havde helt fra begyndelsen en hvidpudset facade, som er opretholdt. Bygningen har et halvvalmet tegltag, det vil sige, at tagfladen over gavlen kun er ført halvvejs ned i forhold til facadens tagflader.

Bygningen fremstår stort set som da den blev opført, men med nogle få mindre ændringer. Et par mindre kviste er tilføjet ud mod perronen og på den modsatte side. Lille tilbygning med fladt tag er opført mod øst. Et halvtag er på bygning langs perron til ventende passagerer mod syd ud som en konsekvens af, at bygningen ikke længere fungerer som station. Den er, som de andre stationer på Hornbækbanen, overgået til privateje. Alle stationsbygninger er betegnet som bevaringsværdige. Over for stationen ligger Ålsgårdecentret fra 1970, som blev gennemgribende renoveret i 2013-2014.

Krydsningsstation

Ålsgårde Station havde som den eneste station på Hornbækbanen en særlig funktion som togfølgestation mellem Helsingør og Hornbæk. Som togfølgestation skulle stationen medvirke til den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen. Stationen var en krydsningsstation med vigespor og omløbsspor, og på stationens østlige side stod en meget høj, iøjnefaldende og fornem stander, som kunne ligne et signal. I bogen om Hornbækbanen af Anders Møller Nielsen (nævnt under litteratur) fortælles det: når det ene tog var kørt ind til perronen, skulle stationsforstanderens medhjælper stille skiftesporet for at det ikke skulle blive beskadiget. Et pakhus blev opført på stationens vestlige side. Ålsgårde Stationsvej løber fra Ellekildehavevej og svinger, så den løber parallelt med jernbanesporet mod Hornbæk (i vestlig retning).

Et postkontor blev etableret på Hellebæk Station ved Hornbækbanens åbning i 1906 og Ålsgårde postkontor flyttet dertil.

Ålsgårde Station og jernbanespor mod Hellebæk - set fra vest mod øst. Foto fra oktober 2018.

Først i 1917 blev det genetableret i Ålsgårde, og Hellebæk blev nedgraderet til postekspedition. Det kan man læse lidt om i artiklen om Hellebæk Postkontor. Posthuset i Ålsgårde lå i en årrække i stationsbygningen på Stationsvej 1, men hvornår det blev oprettet her er ukendt for denne artikels forfatter. Bekendt er det dog, postekspeditionen blev flyttet i slutningen af januar 2015 til daværende Statoil (senere Circle K.), men nedlagt i 2017.


Rangersporet blev fjernet, da godsekspeditionen ophørte. Pakhuset mod vest er blevet fjernet, ligeledes et brunt træskur, som var opført mellem dette og stationsbygningen. På et tidspunkt er perron nr. 2 blevet anlagt midt mellem de to nuværende spor, hovedsporet og vigesporet, samme mønster som i Hellebæk og Hornbæk. Jernbanesporet krydser Skindersøvej lidt øst for stationen i en jernbaneoverkørsel, der er bevogtet med bomme, blink og klokker.

Teglværk og godstransport

Det nærliggende Aalsgaarde Teglværk lå på toppen af Krogebakke (deraf navnet Teglbakken) lige over for nuværende byggeri Lille Odinshøj. Teglværket blev anlagt i 1874 til erstatning for Hellebæk Teglværk og bidrog til en del godstransporter på Hornbækbanen. Fra teglværket gik en lille hestetrukket tipvognsbane til en grusgrav ved Bøgeholm Sø 1½ kilometer inde i landet til lergravene ved Anes Hus. Tipvognssporet blev også kaldt for ”Lersporet”, og det kan stadig ses som en sti i den nordlige del af Hammermølle Skov fra omkring Apperupvej i retning mod sydvest. Tipvognssporene krydsede vinkelret Hornbækbanens spor med to hak til sporene. En bom kunne aktiveres af et kabelspil, som stod på perronen ved Ålsgårde Station ca. 250 meter mod øst. Det fortælles i Wilckes bog om Hornbækbanen (nævnt under litteratur), at man kan se resterne af det gamle bomanlæg ”med trådtræk” midt i et villakvarter ”umiddelbart inden banen i niveau krydser vejen fra Ålsgårde fiskerleje til landsbyen Apperup et sted, hvor ingen vej længere krydser banen”.

Teglværkets produkter blev udskibet ved nuværende Langebro, tidligere Langes Bro fra 1892. Teglværket blev opkøbt af Dronningmølle Teglværk i 1920 og helt nedlagt i 1923. Godstrafikken hang meget sammen med industrier og virksomheder omkring stationerne og mistede i forbindelse med afviklingen af disse efterhånden sin betydning. Til gengæld øgedes persontrafikken i takt med udviklingen af byområderne, som har været meget markant i Ålsgårde og som stadig pågår.

Eksterne links

Helsingør - Hornbæk - Gilleleje Banen (Hornbækbanen).

Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen (HHGB).

Litteratur

Anders Møller Nielsen: Hornbækbanen - og lidt af dens omegn. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening, 2006. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske beretninger, 36.

Wilcke, B.: Hornbækbanen 1906-1916-1976. Udgivet i 1976 i serien Dansk Jernbane-Klub, 39.

Thomassen, P.: Hornbækbanen på postkort. I kommission hos Haases Boghandel, 1980.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.