Skibstrup Trinbræt

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Skibstrup Trinbræt lå et andet sted, da Hornbækbanen blev indviet d. 22. maj 1906. Dengang lå holdepladsen ved Rosendalsvej omkring 700 meter længere mod vest end i dag.

Skibstrup Trinbræt set fra nordvest mod sydøst på vej til Ålsgårde Station. Foto fra oktober 2018.

Beliggenheden i dag

Skibstrup Trinbræt ligger i dag omkring ½ kilometer nord for Skibstrup by ved udmundingen af Skibstrup Stationsvej ved Hyrebakken. Sporet krydser her Ellekildehavevej, en fortsættelse til Skibstrup Stationsvej mod øst, og kort efter skifter Hornbækbanen retning. Fra det højtliggende trinbræt fører sporene mod nordøst og fortsætter efter omtrent ½ kilometer i en kurve mod sydøst i et let fald mod Ålsgårde Station. I en anden retning mod vest på vej mod Saunte Station krydser Hornbækbanen en mindre markvej efter at have skiftet retning i en kurve mod vest efter omkring ½ kilometer fra Skibstrup Trinbræts nuværende placering. Markvejen, den tidligere vej til holdepladsen, udgår fra Rosendalsvej nordlige bøjning, hvor Skibstrup trinbræt lå de første ni år.

Beliggenheden dengang

Trinbrættet lå, som omtalt for oven, et andet sted ved Hornbækbanens åbning. Placeringen var omtrent midt mellem det daværende Saunte Station og daværende Odinshøj Trinbræt. Der var lidt over en kilometer til Saunte Station og omkring 1,4 kilometer til Odinshøj Trinbræt, som lå mellem nuværende Æbeløvej og Skolevej. Trinbrættet lå langs Skolevej på højre side med skinnerne på den nordøstlige side, og der var omkring en kilometer til Ålsgårde Station.

Sammenlægning af holdepladser

Det var karakteristisk for Hornbækbanen, at trinbrætterne mellem de større stationer lå tæt ved Hornbækbanens åbning. Det gjaldt især de trinbrætter, som lå længere mod syd mellem Marienlyst Trinbræt og Hellebæk Station. Det viste sig da også relativt hurtigt, at der ikke var basis for både holdeplads ved Odinshøj og Skibstrup. I 1915, ni år efter Hornbækbanens indvielse, slog man holdepladserne sammen til et større anlæg. Skibstrup Trinbræt blev flyttet til den nuværende placering nærmere omkring 700 meter længere mod øst ved Ellekilde og meningen var, at Odinshøj Trinbræt skulle nedlægges. Men kraftige protester bevirkede, at det først skete i 1918. Ventesalen ved holdepladsen i Skibstrup, opført af træ, blev flyttet til Hornbæk Station og anvendt som kiosk og garderobe på forpladsen ved posthuset.

Bygninger og læssespor

En ny bygning blev opført i træ eftersammenlægningen, og her var både ventesal og i en årrække billetsalg. Året efter blev et læssespor anlagt og et pakhus opført. Holdepladsen blev mellem 1920 og 1936 betjent året rundt og rummede også godsekspedition. Men fra 1920 indskrænkedes betjeningen dog til sommermånederne, og det fortsatte til 1936. Indtægterne var i en lang årrække fornuftige både med hensyn til person- og godstrafik.

Skibstrup Trinbræt set fra sydøst mod nordvest mod Saunte Station. Foto fra oktober 2018.

Som en konsekvens af, at godstransporten dalede i løbet af 1920’erne, flyttedes pakhuset i 1930 til Sommariva Trinbræt. Det trinbræt blev forsøgsvis oprettet i 1926, en fast holdeplads i 1928, men som siden blev nedlagt i 1991 og slået sammen med Højstrup Trinbræt, som blev flyttet i den anledning. Sidesporet til Skibstrup Trinbræt lå ubenyttet hen i flere år og blev derfor fjernet i 1930, som pakhuset blev det. Da den oprindelige træbygning med ventesalen var efterhånden i så dårlig en forfatning, at noget måtte gøres. Den blev derfor i 1952 udskiftet med en læskærm af metal som dem, der var anvendt ved busstoppesteder. Læskærmen er i dag erstattet af et lille skur til de ventende passagerer.

Eksterne links

Hornbækbanen gennem 60 år: 22. maj 1906 – 11. juni 1916. Af A. Gregersen. Udgivet af Jernbanehistorisk Selskab i 1966. Dette link kan downloades.

Helsingør - Hornbæk - Gilleleje Banen (Hornbækbanen).

Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen (HHGB).

Litteratur

Anders Møller Nielsen: Hornbækbanen - og lidt af dens omegn. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening, 2006. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske beretninger, 36.

Wilcke, B.: Hornbækbanen 1906-1916-1976. Udgivet i 1976 i serien Dansk Jernbane-Klub, 39.

Thomassen, P.: Hornbækbanen på postkort. I kommission hos Haases Boghandel, 1980.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.