Tinkerup Mose

Version fra 6. maj 2008, 12:01 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Tinkerup Mose udgjorde i ældre tid et større vådområde i det nuværende Tinkerup samt den sydlige del af Gurre Vang. Området henlå som et uvejsomt overdrev for landsbyerne Tikøb, Lille Esbønderup og Reerstrup. Fra moseområdet var der afløb til Gurre Sø mod nord gennem Pilebæk. Op gennem 1800-tallet blev store dele af mosearealerne tørlagt og opdyrket gennem en nærmest umenneskelig indsats, således som det bl.a. er udførligt beskrevet af udflytterbonden Niels Jørgensen. I dag er der kun enkelte småmoser og damme tilbage af det tidligere vidtstrakte moseområde.

Litteratur

Niels Jørgensen: Nybyggerliv, 1927