Pilebæk

Pilebæk er navnet på det oprindelige vandløb, der fra de store vådområder ved Tinkerup - Tinkerup Mose - løb mod nord gennem Gurre Vang til udløb i Gurre Sø. Bækløbet er i markbogen 1681 benævnt Pillebeck.