Sødehøj ved Nyrup

På det højtliggende areal øst for Nyrup landsby - helt op mod Nyrup Hegn - lå oprindelig en gravhøj med navnet "Sødehøj". Højens eksistens dokumenteres af markbogsoplysninger og af udskiftningskort for Nyrup by 1788. Højen, der formentlig har været en gravhøj fra ældre broncealder, er i dag overpløjet, og der findes ingen fundoplysninger. Højen er endnu ikke registreret.

Litteratur

Kresten Tommerup: "På sporet af ukendte oldtidshøje ved Nyrup". "Egebækken" nr. 42, 2007.