Helsingøers Kongelige allene privilegerede Adresse-Contoirs nye Efterretninger

  • 1. januar 1769 udkom "Helsingøers Kongelige allene priviligerede Adresse-Contoirs nye Efterretninger". Hvad borgerne kaldte avisen vides vist ikke i dag.
  • Avisen blev udgivet af Emanuel Balling og havde til huse i Stengade 51. Bare to år efter i 1771 afhændede han sin virksomhed og rejste til København, hvor han redigerede Aftenposten til han døde i 1795.
  • Indholdsmæssigt var der i avisen megen omtale af lokale begivenheder skrevet for de mange udenlandske borgere, som beboede Helsingør på den tid.


Kilde: Helsingør Dagblads jubilæumsavis 1867-1967.