Hans Arp

Hans Peter Arp (1881-1969) var ud af en slægt, der kom til egnen i 1800-tallet som ejere af Hjortespringgaarden - en nu nedlagt gård nord for Flynderup.

Tømrermester Hans Arp, Mørdrup

Hans Arp var søn af arbejdsmand og landmand Hans Peter Arp og hustru Johanne Elisabeth. Han kom i lære som tømrer hos Nielsen-Kaas i Snekkersten og fik svendebrev i 1901. Hans Arp etablerede sig som tømrermester på et areal ved Fredensvej 10 i Mørdrup - et areal, som han både havde sin tømmerplads og sin bopæl på. Han blev i 1906 gift med Jensine Emilie Hansen.

Hans Arp var meget aktiv indenfor det offentlige og havde utallige offentlige hverv, bl.a. formand for Tikøb Kommunes Bygningskommission. I perioden 1913-21 var han medlem af Tikøb Sogneråd - opstillet for Det Radikale Venstre. I 1913 blev han tillige valgt til formand for Rørtang og Omegns Sygekasse (senere kaldt Espergærde og Omegns Sygekasse). Da Tikøb Kommunes Sygekasse blev oprettet i 1961 var han stadig formand og fortsatte i den samlede sygekasse, hvor han opnåede 50 års jubilæum som formand!