Gurre Købmandshandel

Gurre Købmandshandel med Ruth Wahlstrøm på trappen, 1975. Foto: Anne-Sofie Rubæk

Ejendommen, der lå på hjørnet af Gurrevej og Ørsholtvej i Gurre var oprindelig udstykket fra Gurrehus i 1918, men egentlig tilhørte arealet oprindelig Slotsgaard i Gurre - en af Gurres for længst nedlagte gårde. Det hus, der blev bygget på grunden havde været anvendt til forskellige formål, bl.a. vognmandsforretning, inden det omkring 1923 blev indrettet til "Gurre Købmands- og Foderstofforretning". Butikken blev da drevet af en bestyrer ved navn Gammelvind Petersen.

I 1931 købtes ejendommen af købmand Ernst Jensen og senere overtog købmand Aage Wahlstrøm forretningen. Han drev den sammen med hustruen Ruth Wahlstrøm frem til omkring 1980, hvor butikken nedlagdes. Kort efter blev huset nedrevet og grunden udstykket til to villagrunde.