Danstruplunds have

Foto fra haven i januar 1926, hvor man bl.a. ser en lille del af de mange stier, der oprindelig var i haven. I baggrunden skimtes gartnerboligen.

Danstruplund, som oprindelig hed Landlyst, flyttede ud af Lille Esbønderup omkring 1806. Gården blev bygget ved vejen til Danstrup midt i gårdens marker. Som ved andre gårde på den tid var haven en vigtig del af gårdanlægget, men desværre kender vi ikke til detaljer i haveanlægget på den tid. Den eneste omtale er fra 1831, hvor der i en beskrivelse af gården nævnes, at "ved Gaarden er en smuk Have".

Fra 1908 vides det at gården har haft fast ansatte og uddannede gartnere - en omstændighed, der viser hvor vigtig en del havebruget var for driften. I 1924 overtog grosserer Joachim Prahl Danstruplund og det var ham, der i 1926 engagerede havearkitekt J. P. Andersen til at omlægge den gamle have til en mere moderne have.

Opmåling af haven som den så ud inden omlægningen i 1926.

I den forbindelse blev den gamle have beskrevet som en oprindelig bondegårdshave, der ved knopskydning havde udviklet sig til en parklignende "proprietærgårdshave". Især blev den gamle frugthave fremhævet som ualmindelig smuk. Derudover bestod haven af bøgebeplantninger og langs vestskellet et bælte af graner. Haven fremstod endvidere gennemvævet af smukt slyngede gange. Endelig bestod anlægget af en køkkenhave med gartnerbolig og drivhusanlæg.

J. P. Andersen ændrede i 1926 haven til en såkaldt "landskabshave" - altså en have, der skulle bringes i samklang med det smukke landskab udenfor haven. Det gjorde Andersen ved udhugning og ved tilplantning samt ved at lægge vægt på at frembringe udbrudte flader (f.eks. store plæner) i stedet for de snoede gange, tilfældigt anbragte blomsterbede m.v.

Maleri af ukendt maler fra 1940, der viser udsigten fra køkkenvinduet i gartnerboligen ud over gartneriet med Esrum Sø i baggrunden.

Til at udføre det daglige arbejde i haven var Georg Mahrt Jørgensen blevet ansat i 1925. I de følgende næsten 40 år stod han i spidsen for dels at passe parken, dels at drive frugt-, grønt- og blomstergartneriet syd for selve parken. Denne del af havebruget leverede dels varer til selve gårdens drift, dels til salg på torvene i Helsingør og København.

Litteratur

Kjeld Damgaard: "Glimt af Lille Esbønderup og Danstruplunds historie" i "Egebækken" nr 47, dec. 2009.