Sonnerupgaard

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Sonnerups daværende stuehus fotograferet omkring 1905

Gården Sonnerupgaard (måske egentlig Sønderupgaard) lå sydligst i landsbyen Plejelt - og kan måske have været den oprindelige brydegård under Esrum Kloster - dengang hele landsbyen hørte herunder. Placeringen lige syd for gadekæret på sydsiden af den nuværende Esrumvej ophørte imidlertid kort efter udskiftningen, da gården var en af de 6 gårde, der flyttede ud af landsbyen. Den nye placering blev længere mod syd - på bakken med flot udsigt over Esrum Sø. Indkørslen skete nu fra vejen mellem Tikøb og Esrum - og et par hundrede meter mod øst fik den selskab af en anden udflyttergård - Harresbjerg.

Sonnerupgaard havde i den gamle matrikulering fået gårdnummer 1, men i den nye matrikel fra 1844 fik den den 2. Ejendommen blev dog atter snart en del af matrikel nr 1, idet Harresbjerg i 1860'erne blev nedlagt og lagt sammen med Sonnerupgaard. Derved opstod Plejelts største gård med ca 100 tdr.ld, der regnes for at have proprietærstørrelse.

Sonnerupgaard overgik fra fæste til selveje i 1801 - og det var da Peder Rasmussen, der ejede den. Hans familie drev gården i mindst 4 generationer, men efter at Lars Nielsen solgte gården i 1841 kom den snart i ikke-landmænds hænder, hvilket betød at gården ofte blev drevet af en bestyrer eller inspektør. Men ejerrækken er meget lang - ikke færre end 25 forskellige ejere havde gården fra 1841 til 1960. Elisabeth og Thomas Helleberg ejede Sonnerupgaard i perioden 1960-79 og fra 1989-2006 hed ejeren Kirsten Aagaard Nielsen.

Ejendommens hovedbygning er opført i 1923 efter tegninger af arkitekt Aage Lønborg Jensen, men er siden ombygget og moderniseret flere gange siden. Den nordre længe rummede laden, den vestre hestestalden og den østre kostalden - de to første er opført i 1903 efter en brand.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.