Russergrave

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Russerkirkegårde (Russergravene) i Helsingør

,,Russergrave. Snekkersten. Strandvejen 208,,

  • Der er forskellige vandrerhistorier om, hvem der skulle ligge i jorden på den nu grønne parcel, som ligger grøn og uberørt af nutidens parcelhusbyggerier. Historiernes gengives i Helsingør Museums årbog 2008, hvor historikeren Kjeld Damgård fortæller 3-4 af dem. Det synes ganske sikkert, at der på parcellen ligger et antal russere begravet.
  • Der nævnes en historie fra begyndelsen af 1700-tallet, hvor det er søfolk, som blev syge af byldepest, der ligger begravet på stedet. De kom fra et par russiske skibe, der simpelthen læssede de døde søfolk af på stranden. Pesten florerede i årene 1700-1714 i hele Europa.
  • Andre historier fortæller, at det er hjemvendte soldater fra Den store Nordiske Krig (1700-1721)som var smittet og blev begravet der - og at det kan være nogle svenske fiskere, som medbragte den fra Skåne. Helsingør mistede omkring en tredjedel af sine indbyggere på grund af pesten.
  • Først i 1700-tallet kom en russisk flådeenhed gennem Øresund. De ankrede op ved Snekkersten og satte et stort antal syge marinere i land. De var slemt medtaget af skørbug. Folk forsøgte at hjælpe,men de døde allesammen. For at kunne begrave alle disse søfolk udlagde man matrikel 7c til begravelsesplads. Gravpladsen blev indviet til kirkegård i 1830?erne af præsten fra Tikøb.
  • Senere blev der rejst et trækors ved graven, hvor der stod:”Her fandt saa mangen sømand Hvile.” Trækorset stod ved stengærdet bag nuværende adresse Strandvejen 206. Trækorset står der ikke mere.
  • Det menes ifølge samme artikel, at Russerkirkegården ligger på Strandvejen 208, hvorpå der blev bygget et hus i 1891. Andre mener, at den ligger på den ubebyggede grund mellem 206 og 208.

,,Hornbæk. Kirkegården,,

  • Hornbæk Kirkegård er placeret en krigergravplads for 58 russiske krigsfanger. De var fanget under fra 1. verdenskrig. De havde ophold i Horserødlejren i årene 1917-1920 - formentlig inden de skulle sendes tilbage til Rusland.
  • I begyndelsen af maj måned 1917 ankom de første 150 russiske krigsfanger til lejren. Senere kom yderligere 650 til lejren. En stor del dem var i en så elendig forfatning, at de ikke kunne reddes trods omhyggelig pleje.
  • Alle de russiske fanger blev begravet på Hornbæk Kirkegard. Det har undret mange, for Horserødlejren lå i Tikøb sogn. Men det var statens opgave at sørge for, at russerne blev begravet - og beslutningen blev altså truffet af Staten.

Kilder: 1) Danske sten fra sagn og tro. Mads Lidegaard. 2) Helsingør Museums årbog 2008. Kjeld Damgaard. 3) Facebook.

Redaktion: Erik Stubtoft

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.