Ræveleje

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Ræveleje er et nu forsvundet fiskerleje, der lå i Hornbæk Plantages nuværende afdeling 6 omkring 100 m vest for Sandagerhusvej. Hvornår fiskerlejet er opstået i skikkelse af Ræveleje, ved vi ikke, men det nævnes i 1564, hvor der i forbindelse med en retssag i Helsingør omtales 2 af lejets fiskere, nemlig »Thyge N af Reffueleyet« og »Suend af Reffueleyet«. I 1610 fremgår det af Kronborg lensregnskaber, at lejets 5 huse er »meestenparten afbrudte og en Part staar øde, saa de ikke kan svare fuld Landgilde«; i 1613 omtales kun et enkelt hus, der i 1627-28 nævnes som beboet af Truels Lauridtzen. Han er så fattig og fiskeriet så dårligt, at han i stedet for den krævede afgift på 1/2 tønde torsk vælger at give 2 mark i rede penge. Han figurerer sidste gang i lensregnskabet i 1638-39, og efter 1661 hører vi ikke mere til Ræveleje, der snart er totalt glemt.

Udgravningen af Ræveleje

Rævelejes 5 huse blev påvist første gang i 1940, hvor man havde iagttaget tydelige spor af kulturplanter og nogle forhøjninger i terrænet mellem vandet og Nordre Strandvej, omtrent 200 m vest for Sandagerhusvej. I 1950 afslørede en udgravning, at der ganske rigtigt var tale om det forsvundne fiskerleje.

Spor fra udgravning ved Ræveleje i Hornbæk Plantage

En af hustomterne blev udgravet og atter undersøgt af Nationalmuseet i 1987-88 med bistand fra bl.a. Helsingør Kommunes Museer. Her afsløredes det, at der oprindelig på stedet havde ligget en fiskerbod benyttet til efterårets sæsonfiskeri. Boden målte 3,5 x 3,3 m og havde et primitivt åbent ildsted, hvor man kunne tilberede maden og fremstille blysynk til fiskeredskaberne. Bygningen synes at være nedbrændt på et tidspunkt, og ved genopbygningen har man valgt at forbedre huset til helårsbolig ved tilføjelse af en helt ny, ca. 4 x 8 m stor bygning mod øst med forstue, opholdsrum, ovn og et lille rum længst mod øst. I det største rum, ca. 4 x 4 m, lavede fiskerfamilien mad, spiste og sov. Ovnen varmede rummet op og røgen fra bålet slap ud af huset gennem en lyre i taget eller i gavlen.

Den gamle fiskerbod, der blev inddraget i det ny hus, har antagelig fået anvendelse som opbevaringsrum for diverse redskaber. Huset har været ganske beskedent og vidnet om trange kår hos disse fiskerfamilier.

Eksternt link

Ræveleje er markeret på vandretursfolderen om Hornbæk Plantage

Litteratur

Lars Bjørn Madsen: Udgravning i Ræveleje. Forening & Museum 1987. Nr. 3. S. 12.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.