Politikere

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Fotografiet er taget af Anne-Sofie Rubæk den 4/3 1974 - dagen før kommunevalget den 5/3 1974. Der er antagelig tale om møde i valgbestyrelsen. Fra venstre mod højre: Byrådsmedlem Søren Larsen (V), Borgmester Ove Thelin (A), malermester Ib Sørensen (B), autoforhandler Børge Jensen (C) også kaldet Børge Folkevogn, værkmester Eigil Jensen (A)

Ministre

- med tilknytning til Helsingør


NOTE 1: 1), Minister uden portofølje 1849-1851, 2), Krigs- og Marineminister 1873-1879 og 1894-1896, 3) Socialminister 1988-1990, 4), Handelsminister 1971-1976, Arbejdsminister 1976-1977, Justitsminister 1977-1978, Socialminister 1978-1979 og Industriminister 1979-1982. 5,) Skatteminister 1994-1996 og Sundhedsminister 1996-1998. 6) Socialminister 2010-2011. 7) Industriminister 1986-1989.

Folketingsmedlemmer

Valgt i Helsingørkredsen eller som repræsentant for et politisk parti i Helsingør. Enkelte af de nævnte kan være opstillet i flere valgkredse, herunder Helsingørkredsen, hvorfor de betragtes som at have repræsenteret et parti i Helsingørkredsen.

 • 1849-1853 H.N. Clausen Konservativ 1)
 • 1853-1858 C. Tiemroth Konservativ
 • 1858-1863 C.E. Thune Konservativ
 • 1863-1864 Jørgen Rasmussen Konservativ 2)
 • 1864-1869 David Baruch Adler Nationalliberal 3)
 • 1869-1871 V.R. Raasløff Konservativ
 • 1871-1872 R.L.Ulstrup Konservativ
 • 1872-1873 Edvard P. Hother Hage Nationalliberal
 • 1873-1896 Chr. Alfred F. Thomsen Højre 4)
 • 1896-1916 Christian Rasmussen Socialdemokratiet
 • 1918-1920 Peder Christensen Socialdemokratiet 5)
 • 1920-1938 Jens Peter Larsen Socialdemokratiet
 • 1939-1947 Sigurd Schytz Socialdemokratiet
 • 1945-1950 Ragnhild Andersen Kommunisterne
 • 1947-1971 Niels Mørk Socialdemokratiet
 • 1953-1960 C.F. Ladefoged Venstre
 • 1962-1971 Ove Krog Hansen Socialistisk Folkeparti
 • 1971-1978 Aase Olsen Radikale Venstre 6)
 • 1973-1975 Kurt Maribo Ipsen Fremskridtspartiet
 • 1973-1987 Erling Jensen Socialdemokratiet 7)
 • 1974-1977 Jytte Røge Fremskridtspartiet
 • 1975-1977 Alice Hedegaard Retsforbundet
 • 1975-1977 Ole Henriksen Socialistisk Folkeparti
 • 1977-1979 Mikael Waldorff Venstresocialisterne
 • 1980-1984 Birgitte Husmark Socialistisk Folkeparti
 • 1984-1987 Arne Lund Konservativt Folkeparti
 • 1987-1989 Nils Wilhjelm Konservativt Folkeparti 8)
 • 1987-1990 Hans Strunge Socialdemokratiet
 • 1990-1994 Erik B. Smith Socialdemokratiet
 • 1990-1994 Per Tærsbøl Konservativt Folkeparti
 • 1998-2000 Carsten Koch Socialdemokratiet 9)
 • 2001-2007 Hans Andersen Venstre 10)
 • 2001-2005 Carsten Bo Jensen Socialdemokratiet
 • 2007-2019 Marlene Harpsøe Dansk Folkeparti
 • 2015-2016 Pernille Schnoor Socialdemokratiet
 • 2019-0000 Birgitte Bergmann Konservativt Folkeparti
 • 2019-0000 Henrik Møller Socialdemokratiet


NOTE 1: 1), Minister uden portofølje 1849-1851, 2), Landstingsmedlem 1855-1896 3), Landstingsmedlem 1876-1878, 4), Krigs- og Marineminister 1873-1879 og 1894-1896, 5), Landstingsmedlem 1930-1937, 6) Socialminister 1988-1990, 7), Handelsminister 1971-1976, Arbejdsminister 1976-1977, Justitsminister 1977-1978, Socialminister 1978-1979 og Industriminister 1979-1982. 8) Industriminister 1986-1989, 9) Skatteminister 1994-1996 og Sundhedsminister 1996-1998, 10) Igen medlem af Folketinget fra 2011.

NOTE 2: Det konservative Folkeparti eksisterede ikke i 1800-tallet. Betegnelsen ”nærmest konservativ” fortæller, at holdningerne og synspunkterne var konservative. Partiet Højre eksisterede ikke som et formelt parti før 1876, men har haft holdninger tæt op af konservatismen. Betegnelsen Nationalliberal var ikke et politisk parti, men snarere en ideologisk tankegang.

Regionsmedlemmer

- valgt i/af politiske partier i Helsingørkredsen. I 2005 blev amtsrådene i Danmark afløst af 5 regioner.

Amtsrådsmedlemmer

- valgt i/af politiske partier i Helsingørkredsen

 • 2001-2005. Hans Andersen Venstre
 • 2001-2005. Per Tærsbøl Konservative
 • 2001-2005. Peter Kay Mortensen. Socialdemokratiet
 • 2001-2005. Vibeke Schmidt. Socialdemokratiet

I 2005 blev amtsrådene i Danmark erstattet af fem regioner.

Borgmester

- i Helsingør Kommune - udpeget af Kongen eller Kancelliet

 • 1452 -1463 Jens (Baden) Anderssøn
 • 1463 -1464 Peder Hanssøn
 • 1464 -0000 Willekindh Nielsen
 • 1464 -0000 Niels (Baden) Anderssøn
 • 1469 -0000 Wilken Nielssøn
 • 1495 -0000 Anders Wilkindssøn (Andreas Welkenssøn)
 • 1499 -0000 Matz (Matis) Anderssøn – igen 1502
 • 1511- 0000 Jens Nielssøn
 • 1511 -0000 Jeip (Toffteszin) Torstensson – igen 1521 og 1529
 • 1517 -0000 Mogens Jensen (Rosenvinge) Skriver
 • 1521 -0000 David Thomessøn
 • 1536 -0000 Sander Lejel (Leylle, Leyl, Leyell, Leyel, Lyle)
 • 1546 -0000 Christiern Lejel
 • 1548 -0000 Christiern Perssøn – igen 1560
 • 1555 -0000 Johan Mermand
 • 1555 -1579 Henrik Mogensen (Rosenvinge) (Monsen, Mortensen)
 • 1561 -0000 Hans Povlsen
 • 1566 -1578 Jacob Hansen
 • 1578 -1595 Jørgen Maer (Meher, Mer, Mahr, Mhaer)
 • 1579 -0000 Frands Lavridsen
 • 1591 -0000 Frederik Lejel
 • 1595 -0000 Gudmand Nielsen
 • 1601 -0000 Jørgen Rywold
 • 1604 -0000 Konrad Buwinckhusen (Buninckhuszen)
 • 1615 -1622 Niels Madsen
 • 1618 -0000 Johan Willumsen
 • 1622 -0000 Christen Davidsen - fastelavnsborgmester
 • 1623 -1625 Diderik Maer – fastelavnsborgmester
 • 1624 -1626 Povl Lejel - fastelavnsborgmester
 • 1625 -1627 Niels Madsen – fastelavnsborgmester
 • 1627 -1629 Hans Kiernt - fastelavnsborgmester
 • 1630 -0000 Hans Olufsen
 • 1630 -1631 Peder Svendsen – igen 1633-35, 1639-41 og 1645.
 • 1634 -1636 Lauritz Rhod Christensen – igen 1640-42, 1646-47 og 1648
 • 1635 -1637 Claus Busch – igen 1643-45.
 • 1636 -1638 Iver Pedersen
 • 1638 -1640 Jens Block – igen 1644-46
 • 1641 -1643 Thomas Jacobsen
 • 1642 -1644 Hans Powlsen
 • 1647 -0000 Jørgen Baltersøn
 • 1647 -0000 Jørgen Andersen
 • 1651 -1660 Niels Hansen
 • 1660 -0000 Ewert Wiltfang
 • 1661 -0000 Johan Hansen
 • 1661 -0000 Owe Martin
 • 1667 -0000 Jacob (Weidland) Holgersen
 • 1669 -0000 Hans Hansen – igen 1682
 • 1674 -0000 Knud Mattersen Walters
 • 1677 -0000 Cirfitz Braëm
 • 1684 -0000 Jørgen Buhr
 • 1685 -1691 Fredrik Bartels
 • 1691 -1691 Caspar Hansen
 • 1691 -1702 Johan Daniel Burghoff
 • 1702 -1718 Baltzer Garben
 • 1711 -1717 Cort Fahrenhuuser
 • 1718 -1735 Andreas Busæus
 • 1735 -1741 Frantz Grønnewald Johansen
 • 1741 -1759 Mathias Fersleff
 • 1750 -1762 Gabriel Ferdinand Milan
 • 1763 -1800 Tewis Wilde
 • 1800 -1800 Christian Magnus Olrich
 • 1800 -1821 Berthel Bjørnsen
 • 1821 -1849 Jacob August (maribo) Stenfeldt
 • 1849 -1875 Jacob Baden Olrik
 • 1876 -1886 Edward Johan Wahl
 • 1886 -1907 Philip Peter Rosenstand
 • 1907 -1919 Jørgen Lyngbye
 • 1919 - se oversigt længere nede på siden


Den kronologiske oversigt viser somme steder overlapning af årstallene, som virker ulogisk og forkert. Forklaringen må være, at registreringen i datidens protokoller og optegnelser ikke er nøjagtige, men også at udnævnelses- og tiltrædelsesdato/år er registreret uklart. Slutåret for de enkelte borgmesterperioder er i de fleste tilfælde registreret som værende indtil en ny borgmesters startsår er noteret.

Forklaring på begrebet fastelavnsborgmester: 1619 indførte Christian IV.s købstadsforordning et helt nyt princip, idet den ældste rådmand ved fastelavnstid rykkede op til at blive yngste borgmester, mens ældste borgmester rykkede ned, og blev yngste rådmand. Denne ordning afskaffedes igen 1649, efter i 30 år at have bevist sin uhensigtsmæssighed Kilder: 1) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 2) Helsingør Embeds- og Bestillingsmænd – af V. Hostrup Schultz 1907. 3) Erik Stubtofts private arkiv.

Borgmester

- i Helsingør Kommune. Folkevalgte.


I 1919 fik købstadskommunerne for første gang en folkevalgt borgmester. Det blev socialdemokraten Peder Christensen, der blev kendt som Kong Peder. Han var borgmester i perioden 1919-1946. Han blev afløst af en anden socialdemokratisk borgmester Sigurd Schytz, som beklædte posten 1946-1970.

Efter kommunesammenlægningen i 1970 mellem Tikøb og Helsingør kommuner til den ny storkommune Helsingør, blev socialdemokraten Ove Thelin borgmester. Han sad på posten til 1986. Efter ham blev endnu en socialdemokrat, Knud Axelsen, valgt som borgmester – en post han beklædte til 1994. Han blev den sidste i en række af socialdemokratiske borgmester efter 44 år med dette parti ved magten og på borgmesterposten. I 1994 blev den konservative Per Tærsbøl ny borgmester. Han fratrådte hvervet med udgangen af 2009. Fra 2010 skiftede borgmesterposten igen partifarve, idet partiet Johannes Hecht-Nielsen fra Venstre blev ny borgmester. Allerede efter fire år på posten stoppede det. Derefter blev den konservative Benedikte Kiær valgt som ny borgmester.

Byrådsmedlemmer

- valgt af politiske partier i Helsingør

Sognerådsmedlemmer

- valgt af politiske partier i Tikøb kommune

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.