Offerstenen i Hornbæk

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Den skematiske tegning af Offerstenen er skannet fra folderen "Stengrave i Helsingør" udg. af Helsingør Kommunes Museer og Skov- og Naturstyrelsen

Midt i Hornbæk Plantage, ca. 250 meter syd for Strandvejen og højt beliggende i terrænet, der her skråner mod kysten i nord, ligger en velbevaret stor runddysse fra yngre stenalder (tragtbægertid) – for henved 5.500 år siden. Dyssen bærer fra gammel tid navnet ”Offerstenen” og er 8-9 m. i diameter med en omgivende kreds af ikke færre end 16 randsten. Det midtliggende gravkammer er desværre ødelagt og den store overliggersten bortvæltet, men kammeret har bestået af 2 sten på hver af siderne og en enkelt sten for enderne. Foran de 2 sidesten står to lave sidesten til en gang. Allerede 1877 har kaptajn A.P. Madsen udført akvarel og plan af dyssen, som blev fredet i 1942.


”Offerstenen” er dog kun det mest markante ud af virkelig mange fortidsminder i Hornbæk Plantage. Helt tæt på kystskrænten langt Strandvejen lidt vest for Sandagerhusvej ligger således en velbevaret langdysse ligeledes fra tragtbægertid. Denne dysse har målene 10 x 5 m. og er omgivet af 18 randsten, hvoraf de fleste er væltet omkuld. Midt på langdyssen ses en stor dæksten over et formodet kammer. Også denne dysse er tegnet og opmålt allerede 1877 af A.P. Madsen og ligeledes fredet 1942.

Endvidere er flere steder i plantagen registreret tomter af andre megalitanlæg (storstensgrave) fra yngre stenalder, hvortil kommer, at der i plantagen findes et større antal registrerede rundhøje formentlig stammende fra ældre bronzealder. Hornbæk Plantage er ganske enkelt sammen med et område omkring Bøtterup stedet med den tætteste bestand af fortidsminder i hele kommunen. Ingen af de mange formodede broncealderhøje i Hornbæk Plantage er dog nogensinde blevet regulært udgravet eller undersøgt. Dateringen af dem baserer sig derfor alene på deres fremtrædning i terrænet.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.