Kildekrog Trinbræt

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Kildekrog Trinbræt ligger omkring 2½ kilometer fra Hornbæk Station og knap en kilometer fra Horneby Sand Trinbræt. Kildekrog Trinbræt er sidste stop inden for Helsingør kommunes grænse mod nordvest på strækningen til Gilleleje og ligger ca. ½ kilometer længere i vestlig retning. Der er ca. to kilometer til banens næste station, Dronningmølle. Trinbrættet ligger på den nordlige side af skinnerne.

Kildekrog Trinbræt. Foto taget oktober 2018.

Holdeplads og tipvognsbane

Første etape af Hornbækbanen blev indviet d. 22. maj 1906 med endestation i Hornbæk. Forlængelsen til Gilleleje skete ti år efter med indvielse d. 11. juli 1916. Holdepladsen ved Kildekrog blev oprettet allerede fra banens åbning og har perron på den nordlige side af skinnerne. Den blev udstyret med en bygning af træ, opført af tømrermester G. Ellekilde fra Hellebæk. Den oprindelige træbygning blev temmelig nedbrudt af tidens tand og er siden erstattet af et moderne læskur af metal. Der var åbenbart trafik nok til at opretholde billetsalg fra banens åbning og helt op til 1961. Efter Horneby Sand Trinbræt stødte en tipvognsbane til Hornbækbanens spor et kort stykke før Kildekrog. Den kom fra en grusgrav ved Horneby Fælled og var på et par kilometer, men der er intet spor efter tipvognsbanen i dag.

Navnet Kildekrog

Der var store vådområder på egnen, som mindre vandløb hjalp til at blive afvandet i deres løb til Pandehave Å. Man kan forestille sig, at en kilde i området havde sit udspring i området og at navnet Kildekrog kan have en forbindelse til dette. Det kunne navne som Kildevænget og Kildevej i området også tyde på. Det er dog ikke lykkedes denne artikels forfatter at komme spørgsmålet nærmere. Fra Nordre Strandvej løber vejen Kildekrogen til Kildekrog Trinbræt, hvor den gennemskæres af banelegemet i en bevogtet overgang og fortsætter i vejen Kildevænget mod vest i en vinkel på 90 grader.

Store områder til sommerhuse

Der må have været et fornuftigt grundlag for trinbrættet, da holdepladsen efter sigende har været den bedst benyttede mellem Hornbæk og Gilleleje. Nordsjælland havde længe været attraktiv for turister og landliggere. Sommerhusområder begyndte også at blive interessante, især for folk fra København i sidste del af 1800-tallet. Staten lod udstykke arealer til sommerhuse i Hornbæk i 1961-1883 som det første sted i Danmark. Det lå i området mellem Vestre Stejlebakke og A.R. Friis Vej, dengang kaldet Første Tangvej. Næste etape i 1885 blev et større sommerhusområde mod vest i plantagen, som fik navnet Horneby Sand, og herefter gik det slag i slag. I løbet af perioden 1892-1919 solgtes de fleste af de resterende grunde. Tangvejene (fra 1-6) blev anvendt som kørselsveje til stranden med det formål at afhente tang til bl.a. at dæmpe sandflugt med - ligesom plantager skulle. Sandflugt havde udgjort et stort problem, og plantagen Horneby Sand var færdigbeplantet omkring år 1900. Den fik navn efter Horneby, den ældste landsby omkring Hornbæk.

Sommerhusområdet bredte sig mod vest og nåede til Kildekrog. Fra Fjerde Tangvej til Femte Tangvej i Kildekrog lige ud for vejen Kildekrogen, som fra Nordre Strandvej fører til Kildekrog Trinbræt. Videre mod vest mellem Sjette Tangvej og kommunegrænsen i den vestlige del af Horneby Plantage, hvor ni parceller blev udstykket og solgt til sommerhusbebyggelse i perioden 1908-1917.

Købmand og gartneri

Tidligere købmandshandel. Foto fra maj 2012

Efter Hornbækbanens forlængelse til Gilleleje i 1916 blev det nemmere at komme til de nyere sommerhusområder, der lå vest for Hornbæk. Den øgede trafik dannede formentlig grundlag for et par forretninger, som blev etableret omkring 1917 og 1918.

Købmand J.N. Leedgaard (1855-1927), oprindelig mejerist, oprettede i 1917 Kildekrog Købmandshandel på Nordre Strandvej 529. Ejendommen rummede både beboelse og butik, og sønnen Arthur Leedgaard blev bestyrer, mens faderen drev sin forretning videre i Hornbæk. Ejendommen lå ca. 300 meter fra Horneby Sand Trinbræt og ca. 250 meter vest for Kildekrog Trinbræt lige hvor Nordre Strandvej drejer svagt mod nord mod Villingebæk. I Kildekrog blev forretningen i en lang årrække drevet af Arthur, som døde i 1932 og senere af hans søster, Harriet Leedgaard. I slutningen af 1950’erne overtog Kaj Hvitved ejendom og drev butik indtil lukning i 1979.

Gartner Andreas Nielsen begyndte i 1918 at etablere et handelsgartneri i Kildekrog på Nordre Strandvej 459 på et areal, der var udstykket fra Ringgaarden i Horneby. Sønnen Knud Nielsen arvede i 1950 halvdelen af gartneriet, og begge drev det sammen indtil i 1959, hvor sønnen overtog det. En træbygning ud mod Nordre Strandvej blev opført i 1964 til salg af gartneriets varer. Knud Nielsen ejede stadig gartneriet, da overgartner Johan Roth fra 1970’erne drev det under navnet "Kildekrogens Havecenter" indtil ophør i 1988-1989. Af bygninger fra gartneriet er nu kun et oprindeligt beboelseshus tilbage, og to luksuriøse sommerhuse blev opført på grunden.

Gartnervænget var oprindelig en markvej ved gartneriet og er en mindelse om ”Det gamle gartneri”. Vejen krydsede Hornbækbanen og mundede ud i strandvejen, men i dag er selve vejen er afbrudt syd for banen. En rest fra markvejen er adgangsvej fra Nordre Strandvej til et par ejendomme.

Eksterne links

Helsingør - Hornbæk - Gilleleje Banen (Hornbækbanen)

Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen (HHGB)

Kildekrog Gartneri (Kjeld Damgaards hjemmeside om Tikøb Kommunes historie)

Litteratur

Wilcke, B.: Hornbækbanen 1906-1916-1976. Udgivet i 1976 i serien Dansk Jernbane-Klub, 39.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.