Havreholm

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Havreholm Slot
Havreholm.jpg

Havreholm er en landsby og tidligere fabriksby i det nuværende Hornbæk Sogn. Omtales 1178 som Hauerholm og består 1497 af 6 gårde af lige beskaffenhed. 1681 af 6 gårde og 3 huse. Inddelt i 3 vange. 1774 består Havreholm af 6 gårde og 7 huse. Udskiftet 1782-84; ingen udflyttere på det tidspunkt. Gårdene er Kroggaard, Bakkegaard (oprindelig sammebygget med Kroggaard), Stubbegaard, Ørbjerggaard, Ravnegaard, Stengaard (senere udflyttergård) og Roebjerggaard (Rødbjerggaard). Havreholm Skole bygget i 1822; nedlagt 1940. Til landsbyen hørte også en del af den nu udtørrede Kjeldsø, hvoraf navnet Kjeldsø Eng. Havreholm udmærker sig som tidlig industriby, idet Gurre Aa, der gennemstrømmer byens jorder, har drevet flere vandmøller. I 1555 omtales en vandmølle, der senere fungerede som slibemølle (indtil 1817) for geværfabrikken i Hellebæk. I 1842 oprettedes en vand- og dampdrevet papirfabrik i Havreholm, der senere i Culmsee-familiens eje blev ganske kendt, ikke mindst under Valdemar Culmsee, der i 1872 lod opføre sin prangende, historicistiske privatbolig, der snart blev kendt som »Slottet«; i dag hotellet og kursuscentret Havreholm Slot. Det var dog faderen, Frederik L. Culmsee, der i sommeren 1866 lagde bolig til forfatteren og maleren Holger Drachmanns kærlighed til datteren Polly. Havreholm Papirfabrik lukkedes i 1889 og en vanddrevet trævarefabrik indrettedes i fabriksbygningerne. Disse nedbrændte i 1897 og blev ikke genopført i Havreholm, men derimod ved Kvistgaard Station.

Litteratur

Ejler Alkjær: Nogle træk af Havreholm Papirfabriks historie. København 1969.

Ejler Alkjær: Da Havreholm var Fabriksby (Fra Frederiksborg Amt. 1945. S. 35-53).

Bendt Friis: Havreholm Papirmølle omkring Midten af 19. Aarhundrede (Fra Frederiksborg Amt. 1946. S. 100-112).

Ruth Jensen: Havreholm - byen der havde det hele! (Helsingør Kommunes Museers Årbog, 1997)

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.