Forskel mellem versioner af "Niels Jeppe Andersen"

(Litteratur)
Linje 8: Linje 8:
  
 
===Litteratur===
 
===Litteratur===
Kirsten Johansen: Niels Jeppe Andersen - dybt engageret i Mørdrups ve og vel (Helsingør Kommunes Museers Årbog 1998, 1999)
+
[http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&field4=forfatter&term4=johansen+kirsten&field2=titel&term2=Niels+jeppe&field3=emne&term3=&field1=fritekst&term1=&mat_text=&mat_ccl=&term_mat%5B%5D=&field_sprog=&term_sprog%5B%5D=&field_aar=year_eq&term_aar=&target%5B%5D=dfa Kirsten Johansen: Niels Jeppe Andersen - dybt engageret i Mørdrups ve og vel (Helsingør Kommunes Museers Årbog 1998, 1999).]
  
 
[[Kategori:Personer|Andersen, Niels Jeppe]]
 
[[Kategori:Personer|Andersen, Niels Jeppe]]

Versionen fra 4. nov 2008, 14:39

Niels Jeppe Andersen (1862-1949) var født i Maale ved Kerteminde, men voksede op i Reerstrup ved Kvistgaard. Han gik i Nyrup Skole, og kom efter skoletiden til at tjene på Nyrupgaard. Her gav proprietær Ernst Piper ham adgang til sin store bogsamling - og det stimulerede Niels Jeppe Andersens læselyst. Senere kom han på højskole. Han blev i 1889 gift med Inger Kirstine Larsen (1869-1930), som netop havde fået skøde på Ærtebjerggaard i Mørdrup - efter moderen.

Niels Jeppe Andersen fotograferet medens han var sognerådsmedlem

Niels Jeppe Andersen var en foregangsmand indenfor det lokale liv i området. Allerede i 1884 ved han medstifter af Skytteforeningen i Mørdrup. I 1890 overlod han et stykke jord, således at Betzy Svedstrup kunne opføre sin egen privatskole, Mørdrup Friskole, nuværende Mørdrupvej 127. I 1893 forærede han yderligere et stykke jord til foreningen "Forsamlingshuset i Mørdrup", der i flere år forinden havde arbejdet på at oprette et forsamlingshus i landsbyen, den nuværende ejendom Mørdrupvej 129. Foreningen havde han selv været med til at danne - og han skulle også med tiden blive dens væsentligste "sponsor". Han sad også i bestyrelserne for hhv. Mørdrup Tyreholdsforening og Mørdrup Svineavlsforening fra deres stiftelse i hhv. 1896 og 1900. Han sad tillige i bestyrelserne for Frederiksborg Amts Landboforening og i Den Landøkonomiske Forening for Tikøb og Omliggende Sogne. Fra 1904 til 1909 var han medlem af Tikøb Sogneråd, hvor han repræsenterede partiet Venstre. I 1906 blev han valgt til vurderingsmand for Østifternes Land-Hypotekforening. Fra 1905 var han medlem af Egebæksvang Menighedsråd - senere blev han formand for samme. Også Grundejerforeningen for en Del af Tikøb Sogn sad han i bestyrelsen for. Niels Jeppe Andersen var medinitiativtager til dannelsen af Mørdrup Vandværk i 1906 - og naturligvis forærede han de to parceller som vandværket skulle ligge på. I 1906 blev N.J. Andersen udnævnt til "Landbrugskyndig Tillidsmand ved Akkordforhandlinger". Endelig var N.J. Andersen også medstifter af Frederiksborg Amts Historiske Samfund i 1907.

Gårdens drift var i et vist omfang overladt til en slægtning. Efter hustruens død solgte han i 1932 gården til sønnen Knud Andersen.

Litteratur

Kirsten Johansen: Niels Jeppe Andersen - dybt engageret i Mørdrups ve og vel (Helsingør Kommunes Museers Årbog 1998, 1999).