Ved Stationen


  • 3060 Espergærde


  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.


  • Den nuværende Mørdrupvej fra Strandvejen til Kongevejen havde i perioden måske fra stationens etablering (antagelig dog først i 1920'erne) til 1961 på strækningen fra Strandvejen til stationen navnet "Stationsvej". Fra stationen og videre under Kystbanen og vest på til Kongevejen var navnet Mørdrupvej. Efter bygningen af den nye viadukt under Kystbanen i 1960 og den deraf følgende vejforlægning mellem Skovvej (nuv. Gl. Skovvej) og Kystbanen, blev der en ny indkørselsvej til stationen + en blind vej mod nordvest. Den fik navnet Ved Stationen - og består egentlig af den allervestligeste del af den oprindelige Stationsvej og den østligste del af den vej, som også i perioden til 1961 hed Mørdrupvej. Da vejen mellem Strandvejen og Kongevejen nu igen var ét vejforløb, blev man enige om i 1961 at ændre navnet på den del, der lå øst for Skovvej tilbage til det oprindelige Mørdrupvej. Det medførte en nummerændring på hele Mørdrupvej, idet numrene på Mørdrupvej jo oprindeligt startede med nr. 1 (= nuværende adresse Ved Stationen 5). Man overførte heller ikke numrene på den gamle Stationsvej til nye Mørdrupvejsnumre man benyttede lejligheden til at rydde op i nummereringen på strækningen fra Strandvejen til Stationen. (Kjeld Damgaard)