Ukendte høje i Teglstrup Vang

I Teglstrup Vang ejerlav nævnes i Markbogen 1681 følgende lokale stednavne, som kan dække over endnu i dag ukendte og ikke-lokaliserede fortidsminder (gravhøje/stendysser m.v.):

Kirkehøj (kirchehøy) og Teglovn (Teyeloffns Backer).