Ukendte høje i Saunte

I Saunte ejerlav nævnes i Markbogen 1681 følgende lokale stednavne, som kan dække over endnu i dag ukendte og ikke-lokaliserede fortidsminder (gravhøje/stendysser m.v.):

Toels Vang: Brændehøj (Brende-Høys Aas) og Bregnehøj (Breignehøys Aas).

Brænde Vang: Stenager (Steenager Aas) og Stenås (Steenaasstøcherne).

Bleigels Vang: Stenager (Steen Ager Aas).