Ukendte høje i Mørdrup

I Mørdrup ejerlav nævnes i Markbogen 1681 følgende lokale stednavne, som kan dække over endnu i dag ukendte og ikke-lokaliserede fortidsminder (gravhøje/stendysser m.v.):

Mellemvang: Højagre (Hey Agerne - jvf. Højagergaard) og Steen Agre.