Ukendte høje i Havreholm

I Havreholm ejerlav nævnes i Markbogen 1681 følgende lokale stednavne, som kan dække over endnu i dag ukendte og ikke-lokaliserede fortidsminder (gravhøje/stendysser m.v.):

Klosterris Vang: Bjerget (Bierget) og Boresten (Boredsteen Agere Aas).

Møllevangen: Græshøj (Greshøy Aas og Græshøys Agerlod) og Kælderbakke (Kellerbacke Agerne).

Ravnholt Vang: Follehøj (Follehøys Aas) og Borhøj (Bor Høyen).