Ukendte høje i Borsholm

I Borsholm ejerlav nævnes i Markbogen 1681 følgende lokale stednavne, som kan dække over endnu i dag ukendte og ikke-lokaliserede fortidsminder (gravhøje/stendysser m.v.):

Birke Vang: Ærtehøj (Ertehøys Mae) og Trehøj/Træhøj (Træhøys Vraa Aas).

Klosterris Vang: Trehøj/Træhøj (Træhøys Aas) og Kroghøj (Kroghøys Aas).

Havre Vang: Stenås (Steens Aas).