Ukendte høje i Apperup

I Apperup ejerlav nævnes i Markbogen 1681 følgende lokale stednavne, som kan dække over endnu i dag ukendte og ikke-lokaliserede fortidsminder (gravhøje/stendysser m.v.):

Bleyelts Vang: Højlyng (Høyliung).