Lars Kuhlmanns Vej

  • 3100 Hornbæk
  • Vejen er oplistet i Rings Forlags Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Opkaldt efter Lars Kuhlmann (1833 1897). Fisker, Strandfoged og Hornbæks første Havnefoged. Han var desuden sognerådsmedlem i Tikøb kommune.