Kroggaard

Kroggaard i Havreholm var oprindelig sammen med Bakkegaard en såkaldt tvillingegård. Det vil sige, at de var sammenbyggede, måske havde de engang været i samme families eje. Gården købtes i 1791 til selveje af Jørgen Jensen, hvis slægt ejede ejendommen helt frem til 1960. I 1985 nedbrændte en del af gården, men der nedlagdes forbud mod genopførelse. Siden 1960 har jorden været bortforpagtet, og der er er pligt til - ved ejerskifte - at afhænde jorden til en i driftværende landbrugsejendom. Ejendommens nuværende ejer kalder gården for Krarupgaard. Adressen er Plejeltvej 22.