Jens Peter Sandberg

Petronille og Jens Peter Sandberg

Jens (Jöns) Peter Sandberg var født i Landskrone i Skaane og hans hustru Petronille (Petronilla) var født i Taarløse i Skaane. Parret indvandrede til Danmark engang i 1840'erne og etablerede sig først som smedemester i Mørdrup i 1847. Mørdrup Smedje afhændede han igen i 1850, og i 1854 overtog han Rørtang Smedje, som han beholdt til 1867.

Imidlertid var Jens Peter Sandberg er meget initiativrig herre, der snarere ernærede sig som bygmester. Han lod således opføre adskillige både små og store huse i omegnen. I tidens løb ejede han flere større ejendomme bl.a. i Skotterup og Snekkersten, som han dog atter afhændede uden selv nødvendigvis at have boet i dem.

Efterkommere af ægteparret Sandberg lever stadig på egnen.