Hovvej


  • 3060 Espergærde
  • * Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Vejen var forbindelsesvej til Krogerup. Vejen hører til de oprindelige vejforløb i området, Den er afmærket på et kort fra 1857. Vejen var 12 alen bred og den førte Mørdrups fæstebønder til deres hoveriarbejde på Krogerup Gods-.