Halvdansvej

  • 3080 Tikøb
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Halfdan er en dansk sagnkonge. Han blev dræbt af broderen Frode, som stræbte hans sønner Roar og Helge efter livet. De undslap og brændte senere Frode inde.