Gurreholmvej

  • 3490 Kvistgård
  • Navngivet af Helsingør Byråd omkring 1972.
  • Opkaldt efter et husmandssted oprettet i 1790. I 1915 gav de daværende ejere ejendommen navnet Gurreholm, skønt den intet havde med Gurre at gøre, men er en del af Nyrups jorder.