Genforeningsmonument - Hornbæk

Genforeningsstenen i Hornbæk
Stenen står i dag på hjørnet af A.R. Friis Vej og Vestre Stejlebakke i Hornbæk. Den blev opstillet i 1920 af Grundejer- og Borgerforeningen i Hornbæk, fiskeriforeningen, sangforeningen »Brage« og Hornbæk Skyttekreds i anledning af genforeningen samme år.

Da genforeningsstenen blev afsløret i 1920, stod den ved krydset Ndr. Strandvej, Havnevej og Sauntevej, for i 1948 at blive flyttet til den nuværende placering. Monumentet er udført af billedhugger Axel Locher. På den store natursten står "Vi er danske - og vi vil vedblive at være danske", et citat af den sønderjyske politiker Hans Krüger (1816-1881).


Litteratur

Karl Rønne: Hornbæk i historieklip (Fra Frederiksborg Amt. 1978. S. 84-85)