Ellemosen

Strandparti Ellemosen.

Ellemosen er betegnelsen for kyststrækningen mellem Julebæk og villakvarteret Højstrup, hvor det fugtige terræn for foden af kystskrænten med udløb af flere bække må have givet anledning til navnet. Flere kunstnere har i tidens løb skildret området og nogle har betegnet deres værker Ellemosen. I 1887 lod enkefrue Charlotte Feilberg sin sommervilla "Ellemose" opføre netop i dette område. Villaen, der stadig eksisterer, omend i stærkt ombygget form og med sin tidstypiske store strandgrund udstykket, har i dag adressen Nordre Strandvej 80.