Den Dansksindede

  • "Den Dansksindede" udkom periodevis i årene 1850-1851.
  • Redaktør og ejer af avisen var Peter N. Degn.


Kilde: Helsingør Dagblads jubilæumsnummer 1867-1967.