Blokhusvej

3000 Helsingør

  • Navngivet af Helsingør Byråd i 1924.
  • Til erindring om det "blokhus" Christian IV anlagde på Lappegrunden midt i Øresund, som led i bestræbelserne på, at ingen fjendtlig flåde skulle kunne passere ind i Sundet.