Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby

Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby er oprettet 1984 med speciel fokus på Mørdrup landsbys historie og en bevaring af det oprindelige landsbymiljø i de centrale dele af Mørdrup. Foreningen har bl.a. udgivet bevaringsregistranten "Mosebyen" (1986). Flere gange årligt udsendes en medlemsorientering bl.a. med lokalhistorisk indhold.

Formand: Kresten Tommerup, "Damgaarden", Mørdrupvej 96, 3060 Espergærde. Tlf. 49135058.