Børnesanatoriet, Aalsgaarde

Børnesanatoriet omkring 1910

Børnesanatoriet, Nordre Strandvej 194-198, Aalsgaarde (Boderne), er opført 1896 på initiativ af generalinde Louise Harbou. Hun havde fået idéen til oprettelsen af sanatorier i landlige og kystnære områder for syge og svage børn, specielt med henblik på bekæmpelsen af tuberkulose. I 1895 fik hun sikret, at »Børnesanatorierne for København og Omegn« kunne erhverve et tidligere skovbevokset stykke strandjord i Boderne til opførelsen af et sanatorium til sygdomssvækkede børn fra det indre København. De led eksempelvis af kirtelsygdommen skrofulose, tuberkulose eller var svage efter andre svære sygdomme og kunne have gavn af et ophold ved havet. Tilsynsførende var Det Schimmelmannske Fideikommis´ læge i Hellebæk, dr. Høgsbro, der uden vederlag havde stillet sig til rådighed for denne sag, og i bestyrelsen sad 2 andre læger. Børnene, der i hold på ca. 35 ad gangen blev sendt herud i løbet af sommeren, fik typisk et 4 uger langt ophold.

Børnesanatoriet blev omkring 1970 overtaget af statens Åndsvageforsorg og fik navneforandring til »Kysthjemmet«. Her boede 48 retarderede indtil slutningen af 1980’erne, hvor ejendommen blev udstykket og stærkt ombygget til eksklusive ejerlejligheder.