Arbejdernes Retshjælp

Hjælpeorganisationen Arbejdernes Retshjælp blev oprettet i 1908 af Fællesorganisationen. Det var ikke en faglig hjælp, der skulle gives her. Det skulle fagforeningerne nok selv klare. Men der var masser af andre problemer, som krævede retslig hjælp. For eksempel, når arbejderne ikke kunne betale deres regninger for lys, vand og andet fra kommunen – eller for den sags skyld købmandsregningerne. Derfor indgik Fællesorganisationen et samarbejde om retshjælp med Landsretssagfører Rendal, som også havde titlen af fattigdomsinspektør. Arbejdernes Retshjælp ophørte med at fungere i 1932.

Kilde

1) Birger Mikkelsen: Helsingør forvandler sig. En by og brugs i 75 år. 1979. 2) Erik Stubtofts private arkiv.''