Trossamfund

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning


Trossamfund i Helsingør


Hvad forstår man ved trossamfund?

Ved Trossamfund forstås ifølge loven et fællesskab, hvis medlemmer samles om en tro på magter, som står over mennesker og naturlove, efter udformede læresætninger og ritualer. Trossamfund kan frit dannes med ethvert lovligt formål.

Der findes omkring 120 anerkendte kristne trossamfund i Danmark. Der er størst vækst inden for ortodokse og karismatiske kristne trossamfund. Der findes derudover flere kristne trossamfund, ikke er anerkendt.

Grundloven tildeler den danske, evangelisk-lutherske folkekirke en særlig status; men lovgivningen giver også andre trossamfund adgang til offentlig godkendelse.

A.

Apostolisk kirke

  • Se Helsingør Frikirke.


Asatro.

B.

Baptister.

D.


F.

Folkekirken.

Den danske folkekirke er et trossamfund, der får økonomisk støtte fra staten. Folkekirken er altså en statskirke, idet den er økonomisk direkte afhængig af staten. Kirkens ansatte er statsansatte. Folkekirken styres af Folketinget.

Folkekirken er Danmarks tredjestørste jordejer. De danske sogne ejer omkring 11.000 hektar jord. En stor del er forpagtet til landbrug. Det indbringer millioner af kroner til lokale kirker hvert år.

Hidtil har kirkerne i Folkekirken været selvejende institutioner. De demokratisk valgte medlemmer af menighedsrådene har blandt andet stået for vedligeholdelse. Med behovet for at registrere fysiske personer som ejere, er det altså menighedsrådsmedlemmerne, der registreres som ejere af landets kirker.

Folkekirkens mindste organisatoriske enhed er sognet. Hvert sogn har mindst én kirke. Alle indbyggere i Danmark er tilknyttet et bestemt sogn. I 2022 var der ca. 2.150 sogne i Danmark. De har hver mellem 200 og 10.000 indbyggere.

Helsingør Domprovsti består af ni pastorater og ti sogne. Der er 17 sognepræster og 10 menighedsråd. 72,1 % af kommunens indbyggere var i 2017 medlem af folkekirken mod 75,9 % på landsplan.


H.

Helsingør Frikirke.

Gefionsvej 2, 3000 Helsingør.

  • Se Apostolisk Kirke.


Helsingør Islamisk Menighed

Menigheden er en del af Dansk Islamisk Trossamfund. Trossamfundet blev grundlagt i 1980. Det er en landsdækkende organisation, der varetager alle muslimers interesser, med slogan “Islam i Danmark – fra vugge til grav”.


I.

Indre Mission.

Trækbanen. Helsingør.

Indre Mission vandt fodfæste i Helsingør omkring år 1900 og havde de følgende år stor udbredelse i Helsingør. Indre Mission har haft - og har fortsat - aktiviteter i missionshuset Bethesda på Trækbanen fra 1902.


Internationale Højskole, Den

Montebello Alle. Helsingør.

Højskolen blev oprettet af Peter Manniche. Han oprettede den selvejende institution Den Internationale Højskole i 1919. Han var grundtvigianer. I 1921 købte han en ejendom i Helsingør. Her har højskolen stadig til huse. Manniche var inspireret af Vennernes Religiøse Samfund (kvækere) og byggede skolen på dets livssyn


J.

Jehovas Vidner.


L.

Luthersk Mission.

Trækbanen. Helsingør.

Luthersk Mission har tidligere haft omfattende aktiviteter i Helsingør. Luthersk Mission har missionshuse i både Helsingør og Kvistgaard. I 1956 oprettede Det Danske Missionsforbund en efterskole i På Gl. Strandvej i Espergærde. Den flyttede til Roskilde i 2012.


R.

Relevantkirken.

Gefionsvej 2. Helsingør.

Relevantkirken ønsker at tjene byen med livgivende gudstjenester, ungdomsgudstjenester, børnekirke og en cafe med fokus på det sociale. Aktiviteterne består af gudstjeneste om søndagen og caféaften én gang ugentligt. Gudstjenester er ofte på engelsk. Relevantkirken ønsker at skabe en kirke, der er fuld af liv. En kirke, som er medrivende og Jesus-centreret. En kirke, hvor børnefamilier stortrives og alle føler sig velkomne.

  • Se også Apostolisk Kirke og Helsingør Frikirke.


S.

Sankt Vincent Kirken.

Helsingør.

Katolicismen er i dag repræsenteret af Sankt Vincent Kirke. Den fungerer som sognekirke for katolikker i Nordsjællands østlige del.


U.

Udenlandske kirker.?

Redaktion: estubtoft@gmail.com

Hvis du har forslag til omtale af yderligere trossamfund - eller du har supplerende bemærkninger til de enkelte trossamfund, så kontakt venligst fakta@helsingor.dk - så vil bemærkningerne indgå i den løbende redaktion af denne side.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.